Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2021

Door het college van burgemeester en wethouders zijn in de vergadering van 15 december 2020 de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 vastgesteld. In de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn rondom eigen bijdrage, persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkomingen vastgelegd.

Inwerkingtreding

De ingangsdatum van de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning is 1 januari 2021. De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn ook te zien op overheid.nl.