Kernteam Ouder-Amstel

Sinds 2015 hebben we in Ouder-Amstel een Kernteam. Het Kernteam helpt inwoners waarbij sprake is van multi-(complexe)problematiek die er zelf (tijdelijk) niet uitkomen en biedt hen hulp door de regie te voeren. In het Kernteam werken gemeente en verschillende hulpverlenende instanties nauw samen. Met deze samenwerking kunnen we hulp goed op elkaar afstemmen en willen we verhinderen dat inwoners van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Door het inzetten van de juiste hulp en begeleiding voorkomen we dat problemen onnodig groter worden. 
Inwoners kunnen zich niet zelf aanmelden bij het Kernteam. Een professional die betrokken is bij de inwoner, maakt de inschatting of het Kernteam kan helpen en draagt zorg voor de aanmelding.

Medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Binnen het Kernteam hebben we, naast de casusregisseurs, een medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Inwoners kunnen terecht bij deze medewerker als zij advies en/of hulp willen. De inwoner kan mailen, bellen, sms’en of whatsappen met de medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast is er een wekelijks telefonisch spreekuur voor Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Het is ook altijd mogelijk een bericht achter te laten.

Meer informatie 

Telefonisch spreekuur: iedere donderdag van 10.00 – 12.00 uur. Telefoonnummer: (06) 25 66 12 73. E-mailadres: kernteam@ouder-amstel.nl