Online ouderbijeenkomst over scheiden start 11 september 2023

De gemeente Ouder-Amstel biedt in 2023 maandelijks online informatiebijeenkomsten over scheiden aan. De informatie is bedoeld voor ouders die gaan scheiden, pas zijn gescheiden en voor ouders die al een langere tijd in een lastige situatie met elkaar zitten en hiervoor hulpverlening hebben (gehad).

De informatiebijeenkomsten kunnen u een ander kijk geven op wat uw kind en wat u als ouder in de huidige situatie nodig heeft. 

Flyer online ouderbijeenkomsten over scheiden
Afbeelding: Flyer online ouderbijeenkomsten over scheiden.

Inhoud bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over:

  • Wat is uw positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal over hun ervaringen en hun proces.
  • Wat is de positie van uw kind of kinderen? Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun gescheiden ouders. 
  • Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst belangrijk? U krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen. 

Het gaat in de bijeenkomsten niet om uw persoonlijke situatie en u hoeft hier ook niets over te delen met anderen. 

Data bijeenkomsten 

Wilt u weten wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden? Kijk dan op activiteitenagenda op Hulpwijzer Ouder Amstel.