Informatieavond 22 mei 2024: opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Ouder-Amstel

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Ouder-Amstel besloten om dertig amv's op te vangen in een gebouw van jeugdzorgorganisatie Levvel. Het gaat om een groep meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Zij zullen hier voor een periode van drie tot maximaal vijf jaar verblijven. Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over dit onderwerp. Daarom organiseert de gemeente op woensdag 22 mei een informatieavond voor omwonenden.

De informatieavond vindt plaats in Sportpark De Hoop (Biesbosch 39, 1115 HE, Duivendrecht) van 19.15 tot 21.30 uur.

Tijdens de avond zullen vertegenwoordigers van het COA, Levvel, de lokale politie en de gemeente aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de opzet van de opvang, de begeleiding van de jongeren, en de maatregelen die worden genomen om de leefbaarheid te waarborgen. Er is ook ruimte om vrijwilligerswerk en initiatieven vanuit de gemeenschap aan te dragen.

Wilt u de avond bijwonen of heeft u vragen?

Inwoners die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de bijeenkomst worden verzocht zich aan te melden. Als u vooraf vragen heeft, of als u niet in de gelegenheid bent om de informatieavond te bezoeken, dan kunt u deze aan ons stellen. 

Aanmelden en vragenstellen, kunt u doen via vluchtelingen@ouder-amstel.nl.  

Op onze website vindt u een groot aantal vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat zijn amv’s en hoe worden zij begeleid?

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) zijn kinderen jonger dan 18 jaar die alleen, zonder ouders of verzorgers, naar Nederland komen en hier asiel aanvragen. Zij zijn extra kwetsbaar en krijgen daarom extra bescherming. Ze worden opgevangen in kleinschalige opvanglocaties waar ze intensief begeleid worden. Het COA begeleidt de groep van dertig meisjes dan ook zeer intensief, 24 uur per dag. Ook van Levvel zijn 24/7 zorgmedewerkers of zorg-veiligheidsmedewerkers aanwezig. Vanuit het COA is er daarnaast 24/7 een beveiliger aanwezig. De meisjes zullen opgevangen worden in het gebouw van Levvel aan de Rijksstraatweg 145 in Duivendrecht.

De Spreidingswet en opvang in Ouder-Amstel

Er is in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. De gemeente Ouder-Amstel is van mening dat de overheid asielzoekers in Nederland fatsoenlijk moet opvangen en vindt dat ze daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Met de opvang van deze dertig meisjes wordt voor een derde aan de taakstelling van Ouder-Amstel voldaan.