Evenementen organiseren

Vanaf 10 juli 2021 zijn er meer beperkende coronamaatregelen voor evenementen. Deze regels gelden minimaal tot en met 13 augustus 2021. Voor het aanvragen van een evenement klein of groot kunt u gebruikmaken van dit aanvraagformulier. Er wordt meer van u gevraagd dan regulier, zo moet u voor de evenementen die mogelijk zijn, een goed coronaplan in te leveren. Hierin omschrijft u welke maatregelen u neemt zodat u een veilig en verantwoord evenement organiseert. 

Voor de actuele informatie over aan welke maatregelen u moet voldoen zie de website van Rijksoverheid.nl onder alle informatie over het coronavirus.

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning moet u een aantal bijlagen toevoegen: 

  • Draaiboek; met daarin o.a. EHBO, verkeersregelaars, slecht weer scenario, veiligheids- en verkeersplan;
  • Tekening op schaal van het terrein met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling, etc. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan en brandblusmiddelen;
  • Tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • Brandveiligheidscertificaat tent(en);
  • Als er tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank wordt geschonken, dan moet er een ontheffing van Art. 4 Alcoholwet worden aangevraagd.

Afhankelijk van de activiteiten moet u mogelijk nog meer bijlagen toevoegen. Dit leest u in de aanvraag.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via gemeente@ouder-amstel.nl of (020) 496 21 21.

Logo DigiDAanvraag evenementenvergunning 

Logo eHerkenning Aanvraag evenementenvergunning 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een vergunning voor enkele bijkomende activiteiten. Bijvoorbeeld:  

In Ouder-Amstel is een evenementenbeleid (pdf, 2,96 MB) vastgesteld, waarin locaties zijn aangewezen waar evenementen mogen plaatsvinden. Voor deze locaties zijn specifieke eisen opgesteld waar een evenementenaanvraag aan moet voldoen.  

Wilt u het evenementenbeleid inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.