Evenementen organiseren

Voor het organiseren van evenementen gelden er naast de gewone regels die wij als gemeente hanteren ook coronaregels. Zo moet u een goed coronaplan inleveren. Hierin omschrijft u welke maatregelen u neemt zodat u een veilig en verantwoord evenement organiseert. Voor het aanvragen van een evenement, klein of groot, kunt u gebruikmaken van onderstaand aanvraagformulier.

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning moet u een aantal bijlagen toevoegen: 

  • Draaiboek; met daarin o.a. EHBO, verkeersregelaars, slecht weer scenario, veiligheids- en verkeersplan;
  • Tekening op schaal van het terrein met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling, etc. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan en brandblusmiddelen;
  • Tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • Brandveiligheidscertificaat tent(en);
  • Als er tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank wordt geschonken, dan moet er een ontheffing van Art. 4 Alcoholwet worden aangevraagd.

Afhankelijk van de activiteiten moet u mogelijk nog meer bijlagen toevoegen. Dit leest u in de aanvraag.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via gemeente@ouder-amstel.nl of (020) 496 21 21.

Logo DigiDAanvraag evenementenvergunning 

Logo eHerkenning Aanvraag evenementenvergunning 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een vergunning voor enkele bijkomende activiteiten. Bijvoorbeeld:  

In Ouder-Amstel is een evenementenbeleid (pdf, 2,96 MB) vastgesteld, waarin locaties zijn aangewezen waar evenementen mogen plaatsvinden. Voor deze locaties zijn specifieke eisen opgesteld waar een evenementenaanvraag aan moet voldoen.  

Wilt u het evenementenbeleid inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.