Een klein evenement organiseren

Een klein evenement is een evenement dat weinig overlast geeft. U meldt het evenement uiterlijk 4 weken van tevoren bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u geen evenementenvergunning nodig.

Voor een groot evenement vraagt u een vergunning aan op Evenementen organiseren

Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U meldt een klein evenement bij de gemeente.

Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

 • u veroorzaakt geen geluidsoverlast
 • er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
 • hulpdiensten hebben vrije doorgang

Logo DigiD melding klein evenement 

Logo eHerkenning melding klein evenement 

Kijk voor alle voorwaarden op het meldformulier. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan organiseert u een groot evenement. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Vanwege het coronavirus zijn er regels voor het aantal bezoekers per evenement. Er geldt geen maximumaantal bezoekers bij een evenement waar er steeds een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld op een rommelmarkt. 

Voor andere evenementen geldt er geen maximumaantal bezoekers als:

 • iedereen 1,5 meter afstand kan houden, en;
 • iedereen een vaste zitplaats heeft, en;
 • iedereen van tevoren reserveert, en;
 • er van tevoren een gezondheidscheck gedaan wordt

Als dit niet het geval is, dan geldt er wel een maximumaantal bezoekers. Binnen mogen er dan niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Zij moeten een vaste zitplaats hebben. Buiten mogen er niet meer dan 40 mensen aanwezig zijn. Personeel telt niet mee.

Een evenement melden is gratis.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Zo organiseert u een klein evenement:

 • u meldt uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente
 • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement

De gemeente kan uw melding afkeuren. Bijvoorbeeld als u toch een evenementenvergunning nodig heeft.

Mogelijk moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.