Coronavirus en evenementen

Evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan. Als ergens het coronatoegangsbewijs verplicht is, dan geldt die verplichting voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar moet iedereen ook zijn of haar ID-bewijs laten zien. Als geldig ID-bewijs gebruikt u uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Bij deze bestaande maatregelen zijn vanaf 13 november 2021 een aantal nieuwe regels gekomen.

Coronaregels bij evenementen

Voorlopig moeten we er rekening mee houden dat het virus van invloed is bij het organiseren van evenementen. Voor het organiseren voor evenementen gelden er coronaregels. Daarnaast gelden natuurlijk de gewone regels die wij als gemeente hanteren bij evenementen. 

Houd ook Laatste nieuws coronavirus op de website van de gemeente Ouder-Amstel in de gaten. 

Testen voor toegang

U kunt kiezen om gebruik te maken van 'testen voor toegang' voor uw evenement. Meer informatie hierover vindt u op de website testenvoortoegang.nl.

Dien op tijd uw aanvraag in

U moet uw aanvraag voor een groot evenement op tijd – tenminste 8 weken voor aanvang – indienen. Dit geldt ook als u een klein evenement (bijvoorbeeld buurtbarbecue, wandeltocht) organiseert. U moet kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan de coronamaatregelen (coronaplan). Daarom adviseren wij u om uw aanvraag voor een klein evenement minimaal 4 weken voor aanvang in te dienen.

In te leveren bijlagen

Naast de gebruikelijke stukken moet u kunnen aangeven dat u de coronamaatregelen volgt en hoe u deze coronamaatregelen invoert en in uw evenement toepast. Dit moet u doen door het extra indienen van:

 • Duidelijk programma van het evenement;
 • Coronaplan, Covid-19 maatregelen, inclusief beschrijving hoe de 1,5 meter onderlinge afstand gehouden kan worden. Een handige checklist hiervoor is om bij elk onderdeel de volgende vragen te beantwoorden:
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden?
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
  • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?
  • Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het virus?
  • Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?

Deze punten kunt u eventueel verwerken in uw veiligheidsplan.