SCAN-onderzoeksboring naar aardwarmte

Er staat een boortoren op het weiland aan de Burgemeester Stramanweg, waar dag en nacht hard gewerkt wordt.

Hier is EBN (Energie Beheer Nederland) gestart met de eerste tijdelijke SCAN-onderzoeksboring naar de mogelijkheden van aardwarmte is gestart aan de Burgemeester Stramanweg.

Aardwarmte is een veelbelovende energiebron die zorgt voor duurzame warmte uit warm water in de ondergrond. EBN onderzoekt met het SCAN-programma grote delen van de Nederlandse ondergrond naar de potentie van aardwarmte; deze boring levert nadere informatie hiervoor. Lees meer informatie over deze tijdelijke onderzoeksboring

Keuze voor Burgemeester Stramanweg

De locatie aan de Burgemeester Stramanweg is gekozen omdat hier meerdere lagen aanwezig zijn waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door en zo levert data uit deze boring niet alleen informatie op die aardwarmte in de directe omgeving kan versnellen maar ook in het zuidelijk deel van Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en zelfs delen van Gelderland. De onderzoeksboring bevindt zich in een gebied met een grote bovengrondse warmtevraag waaraan aardwarmte veel zou kunnen bijdragen.

Tijdelijke werkzaamheden

In totaal wordt er vanaf de start van de boring naar verwachting ongeveer 12 weken aaneengesloten op deze locatie gewerkt. Daarna wordt de installatie weer afgebroken, worden de aangelegde faciliteiten verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat.

Koninklijk bezoek 

Op 15 november bezoekt Zijne Majesteit de Koning deze locatie. Het bezoek van de koning is ingegeven door het 50-jarig bestaan van Energie Beheer Nederland (EBN). 

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de ondergrond? Bezoek dan scanaardwarmte.nl of mail naar: info@scanaardwarmte.nl.