Energietoeslag aanvragen

Inwoners met een laag inkomen kunnen eenmalig een energietoeslag van € 1.300,- ontvangen om een deel van de energiekosten betalen. Vanaf 16 mei 2022 tot en met 31 december 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Per huishouden wordt de energietoeslag éénmaal gegeven.

Maakt u gebruik van de Collectieve aanvullende verzekering (CAV)? Dan heeft u automatisch recht op de energietoeslag. U heeft begin mei 2022 een brief van de gemeente gekregen waarin we u vragen om uw rekeningnummer (IBAN-nummer), zodat we de toeslag kunnen overmaken. Heeft u hier niet op gereageerd, dan moet u alsnog zelf een aanvraag doen.

Als u zelf een aanvraag doet voor de energietoeslag, dan gaat de gemeente beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. 

Logo DigiDAanvraag energietoeslag 

Stuur in ieder geval de volgende zaken mee bij het aanvraagformulier:

 • Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs) van u en een eventuele partner
 • Kopie bankafschrift/bankpas met daarop het rekeningnummer (iban-nummer) en de naam van de rekeninghouder.
 • Kopieën van inkomensbewijzen, zoals uitkeringsspecificaties, loonstroken, pensioenoverzichten

Om te beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag berekenen wij voor de periode januari tot en met maart 2022 het netto gemiddelde inkomen (inclusief vakantiegeld) van uw huishouden.
 
Onder inkomen verstaan wij onder andere:
 • loon van een werkgever;
 • pensioen of lijfrente;
 • uitkeringen van het UWV, de gemeente, de SVB etc.;
 • kinder- of partneralimentatie;
 • inkomsten uit een eigen bedrijf of uit verhuur.

Berekening

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont met uw partner op één adres samen? Dan tellen we het inkomen van beide partners op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.
 
U heeft recht op de eenmalige energietoeslag aIs het netto maandinkomen van uw huishouden lager is dan de bedragen hieronder: 
 
Vanaf 21 tot AOW-leeftijd:
 • Alleenstaande (ouder) € 1.310,05
 • Getrouwd / geregistreerd partner € 1.871,50   
Vanaf AOW-leeftijd:
 • Alleenstaande (ouder) € 1.455,67
 • Getrouwd / geregistreerd partner € 1.971,05

Eén huishouden, één toeslag 

Let op, u kunt de energietoeslag maar éénmaal per huishouden aanvragen. 
We praten over één huishouden als u:
 • Op één adres samenwoont met uw huwelijkspartner of geregistreerd partner, ook als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel is beëindigd;
 • Met uw partner samen geregistreerd staat bij de Belastingdienst of bij uw zorgverzekeraar;
 • Samen een of meer kinderen heeft, of samen een of meer kinderen van u of uw partner erkend heeft;
 • Ongehuwd samenwoont en de drie punten hierboven voor u niet van toepassing zijn.

Om de energietoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 • U woont in de gemeente Ouder-Amstel op het adres dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat;
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning;
 • U woont niet in een verpleeg- of verzorgingshuis, of in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Als u bijstand ontvangt of een IOAW-, IOAZ- of AIO-uitkering, dan hoeft u niets te doen. De gemeente schrijft de toeslag automatisch over op de rekening waarop uw uitkering wordt gestort. 

Ook studenten die aan de voorwaarden voldoen en een inkomen hebben dat lager is dan de inkomensgrens hebben recht op de eenmalige energietoeslag.

Als u de energietoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw eventuele andere uitkeringen, toeslagen of regelingen. 

Energiecoach en energieloket

U kunt nu al stappen ondernemen om uw energierekening te verlagen. Online zijn ontzettend veel tips te vinden, die u zelf toe kunt passen. 

Wilt u dat er iemand met u meekijkt? Dan kunt u een afspraak maken met een van onze enthousiaste energiecoaches. In een één op- één gesprek geven zij u tips over kleine energiebesparende maatregelen en slim verwarmen. Het zijn lang niet altijd kostbare ingrepen. Ook kleine aanpassingen in huis maken verschil.  

Heeft u hulp nodig bij het zetten van grote stappen, zoals isoleren of zonnepanelen plaatsen, dan kunt u terecht bij ons energieloket. Hier kunt u onder andere een cadeaubon aanvragen, een gratis online HuisScan doen en meer lezen over energiebesparende maatregelen. 

Hulp bij geldzorgen

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Café in Duivendrecht. Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers preventie en vroegsignalering via onderstaande contactgegevens. Zij kijken dan samen met u hoe uw situatie verbeterd kan worden. Meer informatie over preventie en vroegsignalering.  
Meer informatie over geldzaken hulpwijzerouderamstel.nl

Financieel Café

Elke donderdag 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis Duivendrecht. 
Meer informatie: Financieel Café (humanitas.nl

Klantmanagers Preventie en Vroegsignalering

Barbara Braamhorst, e-mail Barbara.Braamhorst@duoplus.nl telefoon (0297) 75 35 75.
Suzanne Weggeman, e-mail Suzanne.Weggeman@duoplus.nl  (0297) 75 35 91.

Wetten

Heeft u vragen over de eenmalige energietoeslag of wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem contact op met het Financieel Café van Ouder-Amstel via financieelcafe.amstelland@humanitas.nl.
U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente, via (020) 496 21 21 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur, of via a.admwwb@ouder-amstel.nl.

De gemeente streeft ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen, maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u het besluit. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.