Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Vanaf 15 maart 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) van kracht. Deze gemeenteregeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die door de coronamaatregelen onvoldoende inkomen hebben om hun woonkosten te betalen. De landelijke TONK-regeling is per 1 juli verlengd tot en met 30 september 2021.

Ondernemers kunnen de TONK-regeling gebruiken als aanvulling op hun Tozo-uitkering.

Duur en hoogte van de uitkering

Onder woonkosten verstaan we:

  • Huurkosten
  • Hypotheekkosten 

U kunt de uitkering aanvragen voor maximaal 9 maanden, over de periode januari 2021 t/m september 2021.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw huidige inkomen en geldmiddelen, en van uw huidige woonkosten. De TONK-regeling vergoedt woonkosten boven € 430. Kosten tot dit bedrag moet u zelf betalen. De maximale TONK-uitkering is € 1.500,- per maand.

We bepalen uw inkomen (draagkracht) op basis van uw netto-inkomsten uit arbeid, inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit onderneming, inkomsten uit verhuur en inkomsten uit partner- en/of kinderalimentatie. Als uw netto inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm (zie tabel) dan wordt dit afgetrokken van de TONK-uitkering.

Gezinssituatie 110% bijstandsnorm
Alleenstaand of alleenstaande ouder  1.182,98
Samenwonend   1.689,97
Alleenstaand of alleenstaande ouder met AOW 1.315,57
Samenwonend met AOW 1.782,81

Bij de aanvraag bepaalt de gemeente of u het bedrag mag houden, of dat u het ontvangt als een lening die u later terugbetaalt. Bijvoorbeeld als uw inkomen binnenkort stijgt met een groot bedrag. 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een TONK-uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U woont en verblijft in de gemeente Ouder-Amstel;
  • Door de coronamaatregelen is uw inkomen veel lager dan in januari 2020. U verwacht dat uw inkomen de komende maanden niet zal toenemen.
  • U komt niet in aanmerking voor een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag op uw WW-uitkering. Of u heeft, ondanks die regeling of uitkering, te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen.
  • U heeft op dit moment onvoldoende andere geldmiddelen.*
  • U woont in een koopwoning waarvan u de eigenaar bent, of als hoofdhuurder van een woning met een huur hoger dan € 752,33 per maand.

* Bij geldmiddelen moet u denken aan contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. De maximumbedragen voor geldmiddelen zijn € 6.295,-voor een alleenstaande, en €12.590 voor een gehuwde of alleenstaande ouder. 

Aanvraag

Vraagt u voor de eerste keer de TONK aan? Gebruik dan het formulier 'Aanvraag TONK-regeling' hieronder: 

Logo DigiD Aanvraag TONK regeling  

Als u eerder de TONK heeft ontvangen en u wilt een verlenging aanvragen voor de periode van juli tot en met september 2021 dan kunt u onderstaand formulier 'Aanvraag TONK-regeling verlenging' gebruiken: 

Logo DigiD Aanvraag TONK regeling verlenging 

Heeft u het formulier volledig en naar waarheid ingevuld, met alle gevraagde gegevens en er zijn geen bijzonderheden bij uw aanvraag? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht van ons.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houdt de gemeente zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie voor meer informatie onze Algemene privacyverklaring.

Vragen? Bel de gemeente

Wilt u meer weten over de TONK-regeling of wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem contact op met de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur, via (020) 496 21 21. Of stuur een mail naar a.admwwb@ouder-amstel.nl.