Nevenfuncties college

De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dienen melding te maken van hun (bij)banen en andere activiteiten (art. 12, 41, 67 gemeentewet). Ook hebben zij onderling afgesproken bekend te maken welke belangen ze hebben in bedrijven waar de gemeente zaken mee doet (art. 2 en 3 gedragscode voor raadsleden en gemeentewet art. 15). 

Meer informatie 

Het onderstaande is een opsomming van de nevenfuncties. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn verkrijgbaar bij de griffier via (020) 304 33 32 of raad@ouder-amstel.nl.

Foto collegeleden

 

Overzicht nevenfuncties collegeleden

                     

Mevrouw J. Langenacker

Betaalde arbeid

 • Burgemeester gemeente Ouder-Amstel
 • Lid RvC SRO

Nevenfuncties die uit hoofde van het burgemeesterschap vervuld worden

 • Lid Veiligheidsbestuur Amsterdam/Amstelland
 • Voorzitter Beheercommissie gemeentelijke processen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland (GHOR)
 • Lid namens regioburgemeesters stuurgroep Veiligheid en Zorg Amsterdam/Amstelland
 • Lid van Algemeen en Dagelijks Bestuur GGD Amsterdam/Amstelland Regioaanpak Veilig Thuis
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
 • Vicevoorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding NH (onderdeel VNG)
 • Lid van Netwerk Weerbaar Bestuur (initiatief van o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken) om bedreigde politiek ambtsdragers te beschermen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Metropolitaan Landschap, Metropoolregio Amsterdam 
 • Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur Groengebied Amstelland
 • Lid Bestuurlijk Platform Groene Hart
 • Voorzitter Bestuurlijke Tafel Groene Hart NH
 • Voorzitter Stichting Erfgoed Amstelland
 • Bestuurslid Duoplus (uitvoeringsorganisatie Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel)
 • Bestuurslid AM-Regiegroep 
 • Plaatsvervangend voorzitter Centrum van Lokaal Bestuur. (Het Centrum van Lokaal Bestuur is de Bestuurdersvereniging van de PvdA) 

Overige functies

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sûr Atelier (onbetaald)
Wethouder Dirk de Jager_juni 2023  

De heer D. de Jager 

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • n.v.t.

Overige functies

 • Bestuurslid Oranje energie (vergoeding)
 • Bestuurslid Stichting CoForce (onbetaald)
 • Eigen bedrijf (ZZP-er) Dirk de Jager Sustainable Solutions (vergoeding)
 • Associate bij STIPO (vergoeding)
Wethouder Victor_Frequin_juni 2023  

De heer V.L.M. Frequin 

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • n.v.t.

Overige functies

 • Voorzitter van de CAO onderhandelingsdelegatie namens de BNA (Bond Nederlandse Architecten) (vergoeding)
 • Secretaris-penningmeester van de SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) (vergoeding)
 • Commissaris (toezichthouder) bij ITA BV (onbetaald) 
Wethouder Paulette Koek   

Mevrouw P.D.A.M. Koek-Baks

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • n.v.t.
 

De heer R. van Reijswoud

Betaalde arbeid

 • Gemeentesecretaris gemeente Ouder-Amstel
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Martinuscollege

Nevenfuncties die uit hoofde van het gemeentesecretarisschap vervuld worden

 • Stichting Rijk, lid van het dagelijks bestuur