Nevenfuncties college

De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dienen melding te maken van hun (bij)banen en andere activiteiten (art. 12, 41, 67 gemeentewet). Ook hebben zij onderling afgesproken bekend te maken welke belangen ze hebben in bedrijven waar de gemeente zaken mee doet (art. 2 en 3 gedragscode voor raadsleden en gemeentewet art. 15). 

Meer informatie 

Het onderstaande is een opsomming van de nevenfuncties. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn verkrijgbaar bij de griffier via (020) 304 33 32 of raad@ouder-amstel.nl.

Foto collegeleden

 

Overzicht nevenfuncties collegeleden

 Burgemeester Joyce Langenacker                    

Mw. J. Langenacker

Nevenfuncties die uit hoofde van het burgemeesterschap vervuld worden

 • Lid Veiligheidsbestuur Amsterdam/Amstelland
 • Voorzitter Beheercommissie gemeentelijke processen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland (GHOR)
 • Lid namens regioburgemeesters stuurgroep Veiligheid en Zorg Amsterdam/Amstelland
 • Lid namens regioburgemeesters Aanjaagteam Personen met Verward Gedrag Amsterdam/Amstelland
 • Lid van Algemeen en Dagelijks Bestuur GGD Amsterdam/Amstelland Regioaanpak Veilig Thuis
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
 • Vicevoorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding NH (onderdeel VNG)
 • Lid van Netwerk Weerbaar Bestuur (initiatief van o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken) om bedreigde politiek ambtsdragers te beschermen
 • Lid Platform Metropolitaan Landschap, Metropoolregio Amsterdam 
 • Voorzitter Groengebied Amstelland
 • Lid Bestuurlijk Platform Groene Hart
 • Voorzitter Bestuurlijke Tafel Groene Hart NH
 • Voorzitter Stichting Erfgoed Amstelland
 • Bestuurslid Duoplus (uitvoeringsorganisatie Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel)
 • Bestuurslid AM-Regiegroep 
 • Bestuurslid van het Centrum van Lokaal Bestuur. Het Centrum van Lokaal Bestuur is de Bestuurdersvereniging van de PvdA. 

Betaalde arbeid

 • Burgemeester gemeente Ouder-Amstel
 • Lid RvC SRO

Overige functies

 • Voorzitter Stichting Sûr Atelier (onbetaald)
Wethouder Axel Boomgaars  

Dhr. A.A.M. Boomgaars

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • Bestuurslid van de Wethoudersvereniging
 • Lid van de commissie Europa en Internationaal van de Vereniging Nederlandse Gemeenten; plaatsvervangend lid van de delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Overige functies 

 • Voorzitter van stichting AKATAK, kunstcollectief (onbetaald)
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Ouder-Amstel (vergoeding)
 Wethouder Rineke Korrel  

Mw. C.C.M. Korrel

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • N.v.t.

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel
 • Maat in Maatschap Melkveehouderij W.H.M. Korrel en C.C.M. Korrel-Wolvers 

Overige functies

 • N.v.t. 
 Wethouder Barbara de Reijke  

Mw. B. (Barbara) de Reijke 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • N.v.t.

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel
 • Eigenaar Adviesbureau Zorg verbeteren

Overige functies 

 • Bestuurslid Rotary Club Amsterdam Zuidoost
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Ouder-Amstel (trouwambtenaar) (vergoeding) 
 • Lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
 • Gastdocent HvA (onbetaald)
   
W. Jansen  

Dhr. W. Jansen

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Overige functies 

 • Lid van de Raad van Toezicht van stichting De Omslag
 • Mede-initiatiefnemer van sociale sneakeronderneming Zoolmates
  Beide nevenactiviteiten onbezoldigd.
R. van Reijswoud  

Dhr. R. van Reijswoud

Betaalde arbeid

 • Gemeentesecretaris gemeente Ouder-Amstel

Nevenfuncties die uit hoofde van het gemeentesecretarisschap vervuld worden

 • Stichting Rijk, lid van het dagelijks bestuur