Nevenfuncties college

De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dienen melding te maken van hun (bij)banen en andere activiteiten (art. 12, 41, 67 gemeentewet). Ook hebben zij onderling afgesproken bekend te maken welke belangen ze hebben in bedrijven waar de gemeente zaken mee doet (art. 2 en 3 gedragscode voor raadsleden en gemeentewet art. 15). 

Meer informatie 

Het onderstaande is een opsomming van de nevenfuncties. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn verkrijgbaar bij de griffier via (020) 304 33 32 of raad@ouder-amstel.nl.

Foto collegeleden

Overzicht nevenfuncties collegeleden

 Burgemeester Joyce Langenacker                    

Mw. J. Langenacker

Nevenfuncties die uit hoofde van het burgemeesterschap vervuld worden

 • Voorzitter DB Groengebied Amstelland
 • Voorzitter Groene Hart Tafel NH
 • Plaatsvervangend voorzitter Platform Fraudebestrijding VNG NH
 • Bestuurslid Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

Betaalde arbeid

 • Burgemeester gemeente Ouder-Amstel

Overige functies

 • Voorzitter Stichting Sûr Atelier (onbetaald)
 • Bestuurslid AB Veilig Thuis (onbetaald)
Wethouder Axel Boomgaars  

Dhr. A.A.M. Boomgaars

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • Bestuurslid van de Wethoudersvereniging.
 • Lid van de commissie Europa en Internationaal van de Vereniging Nederlandse Gemeenten; plaatsvervangend lid van de delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Overige functies 

 • Voorzitter van stichting AKATAK, kunstcollectief (onbetaald)
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Ouder-Amstel (vergoeding)
 Wethouder Rineke Korrel  

Mw. C.C.M. Korrel

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • N.v.t.

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel
 • Maat in Maatschap Melkveehouderij W.H.M. Korrel en C.C.M. Korrel-Wolvers 

Overige functies

 • N.v.t. 
 Wethouder Barbara de Reijke  

Mw. B. (Barbara) de Reijke 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • N.v.t.

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel
 • Eigenaar Adviesbureau Zorg verbeteren
 • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)
 • Trouwambtenaar 

Overige functies 

 • N.v.t.
Wethouder Marian van der Weele  

Mw. M.C. van der Weele

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • Bestuurslid Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) 
 • Bestuurslid Gemaal de Ronde Hoep

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Overige functies 

 • N.v.t.
Gemeentesecretaris Rudie Heintjes  

Dhr. R.S.M. Heintjes (a.i.)

Nevenfuncties die uit hoofde van het gemeentesecretarisschap vervuld worden

 • Lid directieberaad Duo+

Betaalde arbeid

 • Gemeentesecretaris (a.i.) gemeente Ouder-Amstel
 • Voorzitter raad van bestuur Coöperatie Deltawind
 • Voorzitter raad van toezicht Edudelta