Declaraties wethouder Jansen 4e kwartaal 2021

U vindt hier de declaraties van het 4e kwartaal van 2021 van wethouder Jansen.

Datum  Soort vergadering Reizen van en naar  Postcode Aantal kilometer
4 oktober Bezoek winkel de heer de H. (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
5 oktober Collegevergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
6 oktober Overleg cultureel erfgoed (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
7 oktober Gemeentehuis & boekenuitreiking de Grote Beer (+ retour) van Ouderkerk a/d Amstel /Duivendrecht /Amsterdam 1013/1191/1115/1013 42,60
8 oktober MRA (+ retour) van Amsterdam naar Amsterdam 1013/1077 26,80
11 oktober Overleggen gemeentehuis (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
12 oktober Collegevergadering & overleg Gezellenhuis (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
13 oktober Plenair overleg colleges Amstelland-Meerlanden (+retour) van Amsterdam naar Aalsmeer 1013/1431 47,86
25 oktober Ondertekenen overeenkomst (+ retour) van Amsterdam naar Amsterdam 1013/1100 36, 97
26 oktober Collegevergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
28 oktober Debattraining Jan Hekmanschool & raadsvergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
1 november Overleg raadsleden (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
4 november Overleg buurtgezinnen & commissievergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
8 november Overleg raadslid van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191  
8 november Bewonersavond Bindelwijk van Ouderkerk a/d Amstel Ouderkerk a/d Amstel 1191/1191 8 november: 38,77
8 november Retour bewonersavond Bindelwijk van Ouderkerk a/d Amstel naar Amsterdam 1191/1013  
9 november Diverse overleggen gemeentehuis & bewonersavond Venserpark (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel /Duivendrecht /Amsterdam 1013/1191/ 1115/1013 43,63
11 november Raadsvergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
16 november Ophalen toegangspas gemeentehuis & collegevergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
23 november Diverse overleggen gemeentehuis (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
8 december Wandel afspraak de heer Boomgaars (+ retour) van Amsterdam naar Duivendrecht 1013/1115 36,41
13 december Wandel afspraak mevrouw de Reijke (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,91
14 december Collegevergadering (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
17 december Wandel afspraak wethouder E. (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
20 december Jaarafsluiting Bindelwijk (+ retour) van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel 1013/1191 38,20
        Totaal 885,05