Besluitenlijst 31 januari 2023

Aanwezig:

P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder & locoburgemeester
J.J. de Maa, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

J. Langenacker, burgemeester

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Maa alle betrokkenen die bij de totstandkoming van de opvang Wenckebachweg een rol hebben gespeeld, bedankt tijdens een bijeenkomst.
 • Burgemeester Langenacker, wethouder Koek-Baks, wethouder de Maa waren aanwezig bij de diverse afscheidsbijeenkomsten van afscheidnemend wethouder B. d. R. van de gemeente Ouder-Amstel. 
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het afscheid van plaatsvervangend commandant van de brandweer M. v.d. K.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de politie Amstelland Oost.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg Ambassadeurs Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker heeft twee gesprekken gevoerd met HvO-Querido waarin een tussenevaluatie heeft plaatsgevonden over het beheer van HVO-Querido van het voormalige Rabobankpand en de samenwerking.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een presentatie van de politie over het trendbeeld 2023-2030 over het werk van de politie.
 • Burgemeester Langenacker is op bezoek geweest bij de vrijwillige brandweerpost en heeft daar gesproken met een van de bevelvoerders over een aantal ontwikkelingen.
 • Burgemeester Langenacker heeft de gemeenteraadsvergadering voorgezeten en de nieuwe wethouder V. F. geïnstalleerd.
 • Wethouder Frequin is 26 januari geïnstalleerd als nieuwe wethouder.
 • Wethouder Frequin is daarvoor op 21 januari aanwezig geweest bij het Snert toernooi in Duivendrecht.
 • Wethouder Frequin is 27 januari aanwezig geweest bij de provinciale bijeenkomst over Ontwikkelingen landelijk gebied voor de Amstelscheg in Sibiz, Ouderkerk. Hij heeft daar namens de gemeente Ouder-Amstel gesproken met gedeputeerde E. R., wethouder Amstelveen F. G. en met tal van inwoners van Ouder-Amstel waaronder boeren uit De Ronde Hoep.
 • Wethouder Koek-Baks heeft voorgelezen bij de OBA in Ouderkerk in verband met start Voorleesdagen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een fototentoonstelling van de fotowerkgroep Coherente geopend.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bezoek gebracht aan echtpaar in Ouderkerk in verband met 60 jarig huwelijksjubileum.
 • Wethouder de Maa heeft een bezoek gebracht aan Theresia Staete en aldaar een rondleiding gekregen.
 • Wethouder de Maa heeft nader kennisgemaakt met S. V., bestuurder van Ons Tweede Thuis.
 • Wethouder de Maa heeft bezoek gehad van M. V., hoofd beleid WPI Amsterdam.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met I. T., de nieuwe directeur van de Jan Hekmanschool.
 • Wethouder de Maa heeft het directeurenoverleg onderwijs voorgezeten.

Ouderkerk aan de Amstel, 01 februari 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker