Besluitenlijst 21 februari 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Benoeming leden commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel als plaatsvervangend voorzitter

Bij uw besluit van 1 maart 2022 (zaak: 2022-023381) heeft u het volgende besloten:

1.    Mevrouw mr. E.A. W. – Q. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid en te benoemen als voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.
2.    De heer mr. A.J. E. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid en te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.
3.    Mevrouw J.E. K. her te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.
4.    De heer mr. G.A.A.M. B., de heer mr. J.M.N. P. en mevrouw C.M.A.V. v K. te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel in de functie van lid van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.

Door middel van dit besluit heeft u onder andere mevrouw W. – Q. benoemd als voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: “de commissie”) en de heer E. als plaatsvervangend voorzitter. Gebleken is dat door het aanwijzen van slechts een plaatsvervangend voorzitter de commissie kwetsbaar is. Te denken valt aan bijvoorbeeld langdurig uitval van een (plaatsvervangende) voorzitter door privéomstandigheden.

Ter voorkoming van de kwetsbaarheid van de commissie en ter bevordering van de continuïteit is het aan te bevelen om naast de heer E., tevens de overige commissieleden op grond van artikel 3 lid 3 van Verordening op de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: “de verordening”) te benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Derhalve wordt u geadviseerd om: 

1.    Mevrouw J.E. K., de heer mr. G.A.A.M. B., de heer mr. J.M.N. P. en mevrouw C.M.A.V. v K. te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel als plaatsvervangende voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.

Besluit 

1.    Mevrouw J.E. K., de heer mr. G.A.A.M. B., de heer mr. J.M.N. P. en mevrouw C.M.A.V. v K. te benoemen voor de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel als plaatsvervangende voorzitter van deze commissie tot en met de eerstvolgende raadsverkiezing in 2026.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met het college een heidag bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker is samen met wethouder de Maa aanwezig geweest bij een presentatie over een project Triple Threat met jongerenwerk in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft een naturalisatiebijeenkomst geleid. 
 • Burgemeester Langenacker heeft overleg gevoerd met de brandweer over hun plannen voor een nieuw gebouw.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de themabijeenkomst van het Dagelijks Bestuur van Duo+.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg geleid.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de nieuwe dijkgraaf J. S.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een sessie voor de raad over het personeelsbeleid.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Platform Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker is deelgenomen aan het Bestuurlijk Regionaal Overleg met de burgemeesters uit de Veiligheidsregio en de politie.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Presidium voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft drie fracties bezocht.
 • Burgemeester Langenacker heeft een afrondingsgesprek gevoerd met de Tulp over de huisvesting in de voormalige brandweerkazerne.
 • Wethouder Frequin heeft met een aantal raadsleden/burgerraadsleden introductie gesprekken gevoerd.
 • Wethouder Frequin heeft korte wandeling in Duivendrecht gemaakt en locatie nieuwe lift bij station bekeken.
 • Wethouder Frequin heeft Museum Amstelland bezocht en daarna met een gids van het museum een wandeling door Ouderkerk gemaakt.
 • Wethouder Frequin heeft een zaalspeeldag van CTO-voetbal in Duivendrecht bezocht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft overleg gehad met de directeur van de OBA omtrent bezuinigingen en eventuele oplossingen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft overleg gehad met voorzitter Beth Haim omtrent zichtbaarheid Beth Haim binnen de gemeente.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met winkelier uit Ouderkerk omtrent de gevolgen van het Centrumplan voor zijn winkel.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met directrice en leerkracht Jan Hekmanschool omtrent fietsenstalling nabij school.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoner omtrent klachtenafhandeling groen.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met de directeur en voorzitter van Coherente.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met de directeur en een bestuurslid van de Certificeringsorganisatie Bibliotheken, Cultuur en Taalhuizen (VBCT).
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met mevr. B.V. directeur Zorg bij HVO/Querido.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 februari 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud 

de burgemeester,
J. Langenacker