Besluitenlijst 17 januari 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het operationeel politieoverleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Maa de informatieavond op de Wenckebachweg voor de opvang van vluchtelingen begeleid.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de Chef District Oost, de heer O. D.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de voorzitter van Stadsdeelbestuur mevrouw T. J. om samen op te trekken om het Erotisch Centrum niet in Zuidoost te laten komen.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Maa kennis gemaakt met de directeur van Veilig Thuis mevrouw G. K. en de heer M. B.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het nieuwjaarsfeest van het politieteam Amstelland-Oost en heeft de politiemensen ook samen met burgemeester Boog uit Diemen toegesproken.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest samen met de wethouders de Maa en de Reijke bij de nieuwjaarsreceptie van de Provincie NH.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen met haar partner aan het burgemeestersdiner voor de burgemeesters van NH.
 • Burgemeester Langenacker heeft het driehoeksoverleg met het OM en de politie voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de extra bestuursvergadering van de Veiligheidsregio AA.
 • Wethouder Koek-Baks heeft telefonisch overleg gehad met de Jan Hekmanschool omtrent speelveld Jan Benningh.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met diverse ondernemers omtrent parkeren en energiepark Hoger Einde Noord.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met een winkelier op Dorpsplein omtrent sluiten van winkels.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij een intervisie bijeenkomst.
 • Wethouder Koek-Baks heeft de handtekeningenactie omtrent Centrumplan op het Kampje bezocht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bezoek gebracht aan Museum Amstelland.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de eerste dag van de leergang Politiek bestuurlijk management.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de validatiesessie scenario's lokale aanpak discriminatie.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van Amsterdam Zuidoost.

Ouderkerk aan de Amstel, 18 januari 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

R. van Reijswoud    

de burgemeester,

J. Langenacker