Besluitenlijst 14 maart 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Interventies Wmo wachtlijst

Op 13 september heeft het college ingestemd met het voorstel om de Wmo meldingen voor de komende zes maanden ambtshalve te beschikken. Dit betekent dat de inwoner geen aanvraag hoeft te in te dienen maar een melding voldoende is. Daarnaast wordt de melding (indien mogelijk) telefonisch behandeld. Na de evaluatie blijkt dat de huidige interventies de wachtlijsten niet snel genoeg weggewerkt worden. Deels veroorzaakt vanwege gebrek aan capaciteit. Hierdoor blijven de inwoners die ondersteuning nodig hebben lang op de wachtlijst staan. Wij vragen het college om het ambtshalve beschikken nog met zes maanden te verlengen en akkoord te gaan met de nieuwe interventies om de wachtlijst zo snel mogelijk terug te dringen. Hierdoor kunnen onze inwoners sneller geholpen worden met de ondersteuningsvragen en is het voor de medewerkers van DUO+ minder belastend.

Besluit 

 • In te stemmen met de voorgestelde interventies voor de duur van zes maanden om de Wmo wachtlijst terug te dringen. 
 • In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze te verzenden naar de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein.

Memo Stand van zaken financiële taakstelling coalitieakkoord 2022-2026

In 2022 is na de verkiezingen een coalitieakkoord gesloten tussen de partijen Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks. In het coalitieakkoord zijn bezuinigings- en inkomensverhogende maatregelen opgenomen. Het memo geeft weer welke afspraken er ten aanzien van die maatregelen gemaakt zijn in de coalitie.

Besluit 

 • In te stemmen met (de inhoud van) het memo Stand van zaken financiële taakstelling coalitieakkoord 2022-2026.
 • In te stemmen met het memo ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders een bezoek gebracht aan de Wenckebachweg (opvang vluchtelingen).
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de installatie van collega burgemeester in Leidschendam-Voorburg.
 • Burgemeester Langenacker is bij een driedaagse burgemeesters conferentie geweest georganiseerd door het Genootschap van Burgemeesters met als thema Leiderschap met Compassie.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een bestuurlijk gesprek georganiseerd door de VNG over de toekomst van het Landelijk Gebied.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan een intervisiebijeenkomst.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bijpraatsessie geleid met nieuwe raadsleden en burgerraadsleden over hun rol en mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen.
 • Burgemeester Langenacker heeft een aantal fracties van de gemeenteraad Ouder-Amstel bezocht.
 • Wethouder Frequin heeft een kennismakingsgesprek gehad met wethouder E. van de gemeente Diemen.
 • Wethouder Frequin heeft deelgenomen aan BO Ruimte van de MRA in een nieuw kantoor van MRA.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij eerste cursusdag BABS.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met eigenaar Plus Duivendrecht.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een bestuurlijke sessie 'Gelijkwaardig herstel gedupeerden' met prinses L.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een bijeenkomst van de VNG-commissie PSI.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een werkbezoek van een vertegenwoordiging van de VNG aan de MBO-raad.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een overleg van de Regionale Energie Strategie (RES) NH-zuid.

Ouderkerk aan de Amstel, 15 maart 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud    

de burgemeester,

J. Langenacker