Besluitenlijst 10 januari 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was met het college aanwezig bij Theresia in het kader van het uitdelen kerstpakketten van de RIKI-stichting door leerlingen van de Jan Hekmanschool.
 • Burgemeester Langenacker was met het college aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst Ouder-Amstel. 
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met Wethouder de Maa en wethouder Koek-Baks kennis gemaakt met kandidaat wethouder de heer F.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Presidium voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft de raadsvergadering voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de nieuwjaarsreceptie receptie van de Zonnebloem afdeling Duivendrecht een heeft daar het echtpaar H. een waarderingsspeld uitgereikt.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de nieuwjaarsbijeenkomst van het personeel van de gemeente Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met leden van de Jeu de Boules vereniging over deelname en uitsluiting.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met de eigenaren van een perceel in De Ronde Hoep over hun plannen.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met Jumbo en een inwoner over de voorgenomen uitbreiding.
 • Wethouder De Reijke heeft de Nieuwjaarsreceptie in Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft de Nieuwjaarsreceptie in Aalsmeer bijgewoond.
 • Wethouder Koek-Baks heeft afscheid genomen van mevrouw J. O. op haar laatste werkdag bij de bakkerij.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Nieuwjaarsreceptie Protestantse Kerk.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met de heer B. B., VNG-regioadviseur Sociaal Domein Noord-Holland.
 • Wethouder de Maa heeft een verkennend gesprek gevoerd met A. E. en A. R. van Matchez over begeleiding statushouders.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met een inwoner naar aanleiding van een klacht over de bejegening door een medewerker van de gemeente.
 • Wethouder de Maa heeft een dagdeel geholpen bij de donatiedagen voor de vluchtelingenopvang.

Ouderkerk aan de Amstel, 11 januari 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud 

de burgemeester,
J. Langenacker