Besluitenlijst 06 juni 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder, digitaal
V.L.M. Frequin, wethouder, digitaal
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Verkoop van twee stroken snippergroen groter dan 20m2 gelegen binnen het projectgebied “project Koninginnebuurt”, te weten Strandvlietlaan 19 (67,m2) en Koningin Emmalaan 38 (51,5m2)

Binnen het projectgebied van het project “Groot onderhoud Koninginnebuurt” bevinden zich enkele straten waarin snippergroen aanwezig is. Het project is inmiddels gereed en de straten zijn ingericht conform het nieuwe ontwerp. Dat geeft de mogelijkheid om gedeelten van snippergroen te verkopen.

Besluit 

 • Het College besluit om over te gaan tot verkoop van snippergroen voor de adressen Strandvlietlaan 19 (67m2) en Koningin Emmalaan 38 (51,5m2).

Opvang vluchtelingen 2023 en verder in Ouder-Amstel

De druk op de opvang van vluchtelingen in Nederland is op dit moment groot. De huisvesting van statushouders loopt achter op behoefte. De hoeveelheid vluchtelingen uit Oekraïne is groot en blijft groeien. En de opvang van asielzoekers is tegen zijn grenzen aangelopen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft, net als andere veiligheidsregio’s, een tweevoudige opgave voor de korte termijn: 

 • crisisnoodopvang voor asielzoekers voor hen die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet kan realiseren; 
 • opvangplekken uitbreiden voor Oekraïense vluchtelingen. Via de veiligheidsregio’s heeft het Rijk de hulp van gemeenten gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren. 

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft gemeente Ouder-Amstel zich ingezet om locaties te vinden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en sinds februari 2023 biedt de gemeente opvang aan 150 asielzoekers. Dit aantal is in mei 2023 verhoogd naar 250. 
De op handen zijnde spreidingswet zal de gemeente Ouder-Amstel een taakstelling opleveren voor opvang van asielzoekers. Daarnaast is de taakstelling huisvesting statushouders sinds vorig jaar gestegen. In de overgelegde memo staan de diverse scenario’s beschreven om met name op de spreidingswet te reageren. Het voorstel is de implementatie van de spreidingswet niet af te wachten. Dit geeft meer tijd om een gedegen voorbereiding te starten, waaronder samenwerking met andere gemeenten. Ook verlaagt het de tijdsdruk op het organiseren van opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders. 

Besluit 

Het college kiest voor het nader uit te werken van de voorbereidende werkzaamheden.

Bestuurlijke verantwoordelijkheden opvang vluchtelingen

Behandelen van bestuurlijke verantwoordelijkheden opvang vluchtelingen.

Besluit 

 1. De burgemeester blijft portefeuillehouder opvang vluchtelingen tot minimaal 1 oktober vanuit de portefeuille crisisbeheersing en als bestuurslid van de Veiligheidsregio. 
 2. De wethouder Wonen vertegenwoordigt de gemeente Ouder-Amstel extern voor opvang asielzoekers, waaronder in overleg veiligheidsregio ter voorbereiding van o.a. provinciaal regieteam.
 3. Beiden vormen de Stuurgroep opvang vluchtelingen.
 4. De wethouder Samenleving, ook vervangend wethouder D. de Jager, wordt agendalid van de Stuurgroep opvang vluchtelingen, en schuift in overleg aan wanneer het gaat over bijvoorbeeld onderwijs, zorg, welzijn, werk en integratie. 
 5. De portefeuille inburgering en huisvesting statushouders is onderwerp in de Stuurgroep, in aanwezigheid wethouder Samenleving. (Portefeuilleverdeling op website spreekt over "Asielzoekersbeleid/inburgering"; dit zal gewijzigd worden met dit voorstel).

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een strategisch overleg gevoerd met de Teamchefs van het politieteam Diemen, Ouder-Amstel (Amstelland Oost).
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Jager een meet en Greet gehad met vier leerlingen van de Hekmanschap die de Klimaatclub zijn gestart.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan het 60-jarige bruidspaar v. D. in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft een cheque uitgereikt aan de Kerkraad van de Elimkerk in het kader van hun 100-jarig bestaan.
 • Burgemeester Langenacker heeft de waarderingsspeld uitgereikt en opgespeld aan mevrouw A. voor haar grote inzet als vrijwilliger (vooral) bij SV Ouderkerk.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bestuurlijk gesprek gevoerd met de heer R. over een samenwerking met de gemeente Amstelveen op handhaving op het water (de Amstel).
 • Burgemeester Langenacker heeft samen het Groengebied Amstelland een bijeenkomst en bezoek georganiseerd over handhaving in het Groengebied voor de AB-leden en het handhavingsarrangement.
 • Burgemeester Langenacker heeft afscheid genomen van de heer M. Meneer heeft 30 jaar voor de recreatieschappen gewerkt en was uitermate betrokken bij het Groengebied Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de bijeenkomst voor raadsleden over de AM en MRA.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met burgemeester de heer P. uit Amstelveen een bezoek gebracht aan Ouderkerk Culinair.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de opening van de Amstellanddag en het decoreren van mevrouw P. als voorzitter van de Amstellandbeschermers.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen namens de gemeente Ouder-Amstel aan de wereldrecordpoging grootste en hoogste melkpak in samenwerking met de Boeren van Amstel en Rijkswaterstaat.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de mogelijke promoveerwedstrijd van SV Ouderkerk 1 zondag en bij de bestuur bijeenkomst daarna.
 • Burgemeester Langenacker is op de foto gezet door Binnenlandse Zaken voor een artikel over vrouwelijke burgemeesters en promotie van het vak.
 • Wethouder Koek-Baks is wegens ziekte afwezig geweest
 • Wethouder Frequin heeft PHO MRA Wonen en Bouwen bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft wethouders overleg Amsterdam/Amstelland gehad over regioplan.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gehad met voorzitter promotie Ouder-Amstel.

Ouderkerk aan de Amstel, 07 juni 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker