Besluitenlijst 04 april 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder, digitaal aanwezig
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

WiMRA 2023

Het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA) wordt uitgevoerd in 30 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het gaat onder andere over de woonwensen van MRA-bewoners, over de tevredenheid met de woning en buurt en over woonlasten en betaalbaarheid. Via een gemeentelijke steekproef worden bewoners geselecteerd om mee te doen aan de enquête. De bewoners kunnen schriftelijk of online meedoen aan het onderzoek. Zij ontvangen per post een brief met een schriftelijke vragenlijst en een antwoordenvelop. Het veldwerk van het onderzoek vindt plaats tussen maart en juli van 2023. Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam voert het onderzoek uit in opdracht van de MRA. O&S wordt hierbij ondersteund door een extern onderzoeksbureau: I&O Research.

Besluit 

 1. In te stemmen om de verwerkersovereenkomst te ondertekenen (overgelegde bijlage 1).
 2. In te stemmen met de brief “Onderzoek naar uw woonbeleving en  woonwensen 2023” (overgelegde bijlage 2).

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig bij de Algemene Vergadering.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders een bezoek gebracht aan de kunstenaar J. S.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het voorzittersoverleg van alle recreatiegebieden en Recreatieschap Noord-Holland.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de bijeenkomst Tafel 020- over Vastgoed en ondermijning in onze regio.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan oud-burgemeester de G.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de directeur van de Veiligheidsregio T. v. L.
 • Burgemeester Langenacker heeft de gemeenteraadsvergadering voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Naturalisatiebijeenkomst geleid.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het bestuurdersdiner 2023 met de minister van V&J, de minister van Rechtsbescherming en de staatssecretaris van V&J en burgemeesters uit Nederland.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met FDO Turnen.
 • Wethouder Frequin heeft fractie en coalitieoverleg gehad.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met Turnvereniging SV IVO.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan Schaatsvereniging Amstelbocht.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan het Amstelbad.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt en voortgangsgesprek gehad met de ontwikkelaars van The Dialogue: COD en Amvest.
 • Wethouder Frequin heeft raadsvergadering bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft Ontbijt Pensant bijgewoond, georganiseerd door Rabobank en van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in de MRA Amsterdam.
 • Wethouder Frequin heeft gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van tuinparken over de rioolbelasting en de forensenbelasting.
 • Wethouder Frequin heeft speech gehouden bij jubileum 10 jaar Drechtje in Duivendrecht en op verzoek van de Stichting Vrienden van Duivendrecht 'Drechtje' geëerd.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij vooroverleg PHO AM verkeer en vervoer.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met secretaris/directeur VRA.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij PHO-overleg verkeer en vervoer.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesproken met gedeputeerde J. O. omtrent ontwikkelingen fietsenstalling Burgemeester Stramanweg.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij bestuurlijk overleg met ProRail en VRA omtrent lift in Duivendrecht.


Ouderkerk aan de Amstel, 05 april 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud 

de burgemeester,

J. Langenacker