Besluitenlijst 25 januari 2022

Aanwezig:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Afstemmings Overleg met de burgemeesters in de Veiligheidsregio over corona bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Bestuurlijk Overleg met de voorzitters van de Groengebieden en Staatsbosbeheer over de erfpachtcontracten bijgewoond. 
 • Burgemeester Langenacker heeft de laatste agendacommissie van deze gemeenteraadsperiode bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft drie waarderingsspelden uitgereikt in onze gemeente aan vrijwilligers die zich op het gebied van het onderwijs op bijzondere wijze hebben ingezet.
 • Burgemeester Langenacker heeft een fysieke DB Duo+ heisessie bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Duo+ bestuursvergadering bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft het driehoeksoverleg Diemen/Ouder-Amstel bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft in aanwezigheid van de beleidsmedewerker gezondheid een overleg gehad met de wethouder van Amstelveen over de regionale samenwerking op het gebied van gezondheid en preventie en de invulling van de rollen van de zorgverzekeraar en zorgverleners hierbij.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gehad met het Regionaal Energieloket over de diensten die zij voor Ouder-Amstel aanbieden.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met het UWV en de Belastingdienst in het kader van een bijzondere casus.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gehad met twee inwoners over de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom van Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan het Dominion Centre in Werkstad OverAmstel.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de vergadering van de VNG-commissie Europa en Internationaal.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad met een journalist over De Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een bijeenkomst voor omwonenden van de Bindelwijk.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg van de werkgroep cultureel erfgoed voorgezeten.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 januari 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud 
de burgemeester, J. Langenacker