Besluitenlijst 17 mei 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door  Mevrouw T. Ruijs en mevrouw K. Haitjema.

Project in het college: Entrada & Tijdelijke internationale touringcar terminal (ITT).

Afdelingsplannen 2022

Behandelen van afdelingsplannen 2022.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de afdelingsplannen 2022 en de daarin geformuleerde knelpunten.
 2. De informatie te betrekken bij het opstellen van de 1e Burap en de begroting voor 2023.

Jaaroverzicht klachten Ouder-Amstel en Duo+ 2021

Door middel van het jaaroverzicht Ouder-Amstel 2021 (hierna: “het jaaroverzicht OA”) en het jaaroverzicht Duo+ 2021 (hierna: “het jaaroverzicht Duo+”) kunt u kennis nemen van de hoeveelheid en soorten klachten die in 2021 zijn afgehandeld. 

Op grond hiervan worden navolgende aanbevelingen gegeven: 

Aanbevelingen jaaroverzicht OA 

 1. de samenwerking onderling opzoeken. Afdelingen moeten onderling beter communiceren. Even elkaar bellen werkt vaak beter dan blijven e-mailen en zaken omcoderen in Inproces. Dit komt het wederzijds begrip ook ten goede; 
 2. hou de burger/klager op de hoogte. Manage de verwachting; 
 3. werkzaamheden prioriteren. Het tijdig beantwoorden van vragen kan een klacht voorkomen; 
 4. wees proactief. Diverse communicatiemiddelen zijn hiervoor beschikbaar. De afdeling communicatie kan hierbij helpen; 
 5. zorg voor een aanspreekpunt voor de burger. 

Aanbevelingen jaaroverzicht Duo+ 

 1. de bewustwording en zelfreflectie van de individuele medewerker en/of team verhogen. Het is aanbevolen om als teamleider hier structureel aandacht aan te geven; 
 2. manage de verwachtingen van de burger; 
 3. handel proactief; 
 4. neem telefonisch contact op met je collega alvorens je een zaak omzet; 
 5. ken je zaak en burger; 
 6. prioriteer en maak tijd en ruimte vrij voor de afhandeling van vragen, meldingen en aanvragen. Dit voorkomt klachten; 
 7. communiceer tijdig en gebruik daarvoor het meest geschikte communicatiekanaal; 
 8. zorg voor een gestandaardiseerd proces met betrekking tot informatieverzoeken/meldingen. Zorg ervoor dat de burger op de hoogte blijft van de stand van zaken met betrekking tot zijn vraag. Dit voorkomt klachten; 
 9. de teamleiders dienen aandacht aan de klachtafhandeling te gaan besteden.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaaroverzicht klachten Ouder-Amstel 2021. 
 2. Kennis te nemen van de inhoud van het jaaroverzicht klachten Duo+ 2021.
 3. De aanbevelingen vanuit de jaaroverzichten over te nemen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de bestuursvergadering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft een de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid ontvangen. 
 • Wethouder De Reijke en wethouder Korrel zijn bij het afscheid geweest van wethouder A. S. van De Ronde Venen.
 • Wethouder De Reijke en wethouder Korrel zijn bij de presentatie geweest van de concept woonzorganalyse die uitgevoerd is in AM verband.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij een eerbetoon aan wethouder E. bij het gemeentehuis in Amstelveen.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het congres van De Vernieuwde Stad “Samen bouwen aan wijken voor de toekomst”.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het benefietconcert voor Oekraïne in de Amstelkerk.
 • Wethouder Korrel heeft met een aantal Amstellandbestuurders het concept woonzorganalyse besproken.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur twee afspraken met inwoners gehad over het onderwerp afval.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan het Herman Wesselink College.
 • Wethouder Jansen is aanwezig geweest bij de Ajax Life Clinic op de A. Bekemaschool.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een overleg van de bestuurlijke regio Schiphol.

Ouderkerk aan de Amstel, 18 mei 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker