Besluitenlijst 15 februari 2022

Aanwezig:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Behandeling van de managementletter 2021 van Verstegen Accountants en Adviseurs

In de overgelegde bijlage treft u de managementletter 2021 aan, uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs. Naar aanleiding van de tussentijdse accountantscontrole van het boekjaar 2021 verstrekt de accountant een verslag van zijn bevindingen op hoofdlijnen. In het geheel ziet de accountant een vooruitgang. De bevindingen van de accountant zijn in het verslag nader uitgewerkt en waar nodig voorzien van actiepunten en adviezen. Wij benoemen de belangrijkste aandachtspunten en adviezen van de accountant.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de managementletter 2021 uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs. 
 2. De managementletter 2021 ter kennisname aan de auditcommissie toe te sturen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de bestuursvergadering Stichting Erfgoed Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Duo+ bestuursvergadering.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de kerkleiders uit Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Platform Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest en panellid geweest bij het afscheid van Dijkgraaf de heer van den T.
 • Burgemeester Langenacker heeft het operationeel politieoverleg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een overleg gevoerd met de (startende) fractie-assistenten.
 • Wethouder De Reijke heeft op de HvA een gastcollege gegeven over de woningmarkt.
 • Wethouder Korrel heeft een bestuurlijk overleg gevoerd met Rijkswaterstaat over de werkzaamheden Verbreding A9.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de informatieve raadssessie over bomen.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de laatste trainingsdag van de nieuwe vrijwillige energiecoaches van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over de nieuwe Wet Inburgering.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan het Bastion Hotel.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de opening van de nieuwe schoolbibliotheek van de Grote Beer in Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met nieuwe directeur en bestuurder van De Pionier in Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft de Onderwijsgroep Amstelland gesproken over het onderzoek naar de Amstelschool en het Kofschip.
 • Wethouder heeft het directeurenoverleg van het onderwijs voorgezeten. 

Ouderkerk aan de Amstel, 16 februari 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker