Besluitenlijst 10 mei 2022

Aanwezig

 • B.M. de Reijke, wethouder (locoburgemeester) 
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

J. Langenacker, burgemeester

Aanpassingen op de schoolroute naar de Brede School in Duivendrecht

In samenspraak met de stakeholders zijn ontwerpen gemaakt voor het verkeerskundig aanpassen van de kruising Waddenland-Begoniastraat, de langzaam verkeersoversteek bij de Satellietbaan en een aanpassing bij de Meteoor. Vanwege de impact en het budget dat nodig is voor deze aanpassingen, wordt voorgesteld de integrale beoordeling van deze aanpassingen aan het nieuwe college voor te leggen. Vooruitlopend hierop echter, wordt geadviseerd twee maatregelen daarvan eerder uit te voeren.

Besluit 

 • De besluitvorming over de voorgestelde verkeerskundige aanpassingen
 • op de schoolroute naar de Brede School in Duivendrecht aan te houden tot na de benoeming van het nieuwe college; 
 • Vooruitlopend hierop wel over te gaan tot de aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de langzaam verkeersoversteek Satellietbaan en een trottoir bij de Kruising Begoniastraat-Waddenland Zonnebloembrug;
 • De raad hierover te informeren met een memo.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest namens de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bij het extra Veiligheidsberaad in Utrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft tijdens de lintjesregen 5 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.
 • Burgemeester Langenacker was samen met alle wethouders aanwezig bij de aubade en de vrijmarkt in Ouderkerk aan de Amstel op Koningsdag.
 • Burgemeester Langenacker mocht aanwezig zijn bij het 125-jarig bestaan van Bakker Out.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig en sprak haar toespraak in Duivendrecht tijdens de 4 mei-herdenking.
 • Burgemeester Langenacker is samen met wethouder De Reijke aanwezig geweest bij een 4 mei-lezing over Sally Noach.
 • Wethouder De Reijke heeft het Amstelbad geopend.
 • Wethouder De Reijke en wethouder Korrel hebben de lintjesregen, de dodenherdenkingsbijeenkomst en de vrijheidsbrunch bijgewoond (wethouder De Reijke heeft het vrijheidsvuur ontstoken en tijdens de 4 mei-herdenking een toespraak gehouden in Ouderkerk aan de Amstel).
 • Wethouder Korrel heeft de raadsinformatiebijeenkomst Flexwonen 2 bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft een overleg bijgewoond met wethouder E. de V. van Amsterdam over de afsluiting van de Arenatunnel.
 • Wethouder Korrel heeft burgemeester Langenacker vervangen bij het voorbereidend AM-regiegroep overleg, t.b.v. de bestuursvergadering MRA.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met de nieuwe uitbater van de Plus in Duivendrecht over diens toekomstplannen.

Ouderkerk aan de Amstel, 11 mei 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker