Besluitenlijst 08 februari 2022

Aanwezig:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Oordeel Interbestuurlijk toezicht door provincie inzake taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht zijn de wettelijke proceseisen op het gebied van de uitvoering en het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht van de gemeente over 2021 door de provincie opnieuw beoordeeld. Door de positieve beoordelingen over de afgelopen jaren staat de gemeente sinds 2019 onder versoberd toezicht. Dit betekent dat de aangeleverde informatie alleen wordt beoordeeld op volledigheid en actualiteit en niet meer in de praktijk wordt geverifieerd of getoetst. Het is een lichtere vorm van toezicht. De provincie bevestigt dat onze informatie aan die voorwaarden voldoet. Voor zowel de uitvoering als het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht voldoet de gemeente Ouder-Amstel aan de eisen en krijgt zij de beoordeling adequaat. 

Besluit 

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over de proceseisen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het kader van Interbestuurlijk Toezicht. 
 2. De raad op hoogte te stellen over het oordeel van de provincie door middel van een raadsbericht. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de niet-openbare zitting Centraal Stembureau tot het onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het voorzitters overleg recreatieschappen.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het AM-raadsledenplatform.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het voorbereidend Bestuurlijk AM overleg ter voorbereiding op de agenda van het Algemeen Bestuur.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met twee inwoners en het Groengebied Amstelland over het beheer van het groengebied en de biodiversiteit.
 • Burgemeester Langenacker heeft een belafspraak gehad met een 50-jarig bruidspaar in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Stuurgroep Veiligheid en Zorg voorgezeten.
 • Wethouder Korrel heeft het Amstelland-Meerlanden portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer voorgezeten.
 • Wethouder Korrel heeft het portefeuillehoudersoverleg van de Vervoerregio Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het bestuurlijk overleg met Coherente voorgezeten. Wethouders de Reijke, Jansen, Boomgaars waren aanwezig en burgemeester Langenacker was deels aanwezig.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid van de Amstelland-gemeenten.
 • Wethouder Boomgaars was samen met wethouder Jansen aanwezig bij het bestuurlijk overleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam over de gebiedsontwikkelingen.
 • Wethouder Jansen was samen met wethouder Boomgaars aanwezig bij het bestuurlijk overleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam over de gebiedsontwikkelingen.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een bijeenkomst van de bestuurlijke regio Schiphol.

Ouderkerk aan de Amstel, 09 februari 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker