Besluitenlijst 07 juni 2022 (extra)

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig:

C.C.M. Korrel, wethouder 

Toekennen Gemeentepenning

Na vele jaren, eerst als raadslid en daarna als wethouder zich voor de gemeente Ouder-Amstel te hebben ingezet kent het college aan wethouder Korrel-Wolvers de gemeentepenning toe.

Besluit 

De gemeentelijke erepenning toe te kennen aan wethouder Korrel-Wolvers en uit te reiken bij haar afscheid.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 juni 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker