Besluitenlijst 01 maart 2022

Aanwezig:
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Gedoogbeleid terrassen zomer 2022

Eerder heeft het college gedoogbeleid terrassen opgesteld. Dit beleid loopt op 15 maart 2022 af. Voorgesteld wordt om dit gedoogbeleid te verlengen tot 15 oktober 2022. 

Besluit 

In te stemmen met het verlengen van het gedoogbeleid voor de uitbreiding van terrassen voor het zomerseizoen 2022 (tot 15 oktober 2022).

Onderzoeksrapport Toezicht op doeltreffendheid, rechtmatigheid en het beheer van het pgb

Sinds 1 januari 2015 is de GGD aangewezen door de Amstelland gemeenten, waaronder ook de gemeente Ouder-Amstel, als toezichthouder voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2021 heeft de GGD Amsterdam, in opdracht van de Amstelland gemeenten een thematisch onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid, rechtmatigheid en het beheer van het persoonsgebonden budget (pgb). De bevindingen van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport waarop de Amstelland gemeenten een bestuurlijke reactie moeten geven alvorens het rapport kan worden gepubliceerd door de GGD. De Amstelland gemeenten hebben gezamenlijk een bestuurlijke reactie op dit onderzoek opgesteld. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de resultaten van het onderzoek “Onderzoek naar de doeltreffendheid, rechtmatigheid en het beheer van het PGB” van de Wmo-toezichthouder GGD Amsterdam.
 2. In te stemmen met de gezamenlijke bestuurlijke reactie van de Amstelland gemeenten op het onderzoeksrapport.

Overeenkomst tbv tijdelijke mupi ‘s (reclameborden) Holterbergweg

JCDecaux heeft 4 aanvragen gediend voor het plaatsen van in totaal 4 reclameborden/mupi’s aan de Holterbergweg. Aangezien de Holterbergweg in het plangebied van De Nieuwe Kern ligt, worden alleen tijdelijke vergunningen verleend, gekoppeld aan een overeenkomst om de tijdelijkheid te borgen. Zo worden conflicten met de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern voorkomen. Door ondertekening van de overeenkomst wordt vastgelegd dat de vergunningen voor de tijdelijke mupi’s voor een periode van maximaal 5 jaar worden verleend. 

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg Portefeuillehouder. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft afscheid genomen van twee medewerkers die meer dan 40 jaar voor de gemeente Ouder-Amstel en later Duo+ hebben gewerkt.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de BAC GHOR.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Portefeuillehouderscontact van de Amstelland Burgemeesters.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Regiegroep AM om de Algemene Vergadering MRA af te stemmen.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de installatie van de heer D. als burgemeester van Hilversum.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een 60 jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Algemene Vergadering van de MRA. 
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de 8e Indische Koempoelan in het Dorpshuis in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een 100 jarige.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de online talkshow met verschillende ministers in overleg met de burgemeesters uit het land.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de raadsvergadering van Krimpen aan de IJssel om mee te kijken bij een andere burgemeester en gemeenteraad.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig, samen met de burgemeester van Amstelveen bij de laatste groet aan de heer C.
 • Wethouder De Reijke heeft een bezoek gebracht aan TCO en tijdens het bezoek is het huurcontract ondertekend.
 • Wethouder De Reijke is bij de oprichtingsbijeenkomst geweest van de K80.
 • Wethouder De Reijke heeft namens het gemeentebestuur een bloemstuk gelegd tijdens de herdenkingsbijeenkomst van de Februaristaking.
 • Wethouder De Reijke heeft het AM voorbereidingsoverleg bijgewoond voor het portefeuillehouders overleg MRA Ruimte.
 • Wethouder Korrel heeft de landelijke online bijeenkomst bijgewoond ‘Blijvende aanpak eenzaamheid’.
 • Wethouder Korrel heeft een gesprek gevoerd met de initiatiefnemer van de petitie tegen de verhoogde ritbijdrage Wmo-vervoer.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuurlijke bijeenkomst ‘samenwerken aan de energie-infrastructuur’.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met twee inwoners over de aanleg van glasvezel in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Boomgaars heeft regulier overleg gevoerd met de BIZ en OVOA.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met de ontwikkelaars van Wenckebachweg 144/The Dialogue.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het portefeuillehoudersoverleg Economie van de Amstelland-Meerlanden-regio.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bezoek gebracht aan een woonbootbewoner aan de Duivendrechtsevaart.

Ouderkerk aan de Amstel, 02 maart 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker