Besluitenlijst 01 februari 2022

Aanwezig:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Corona.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Overleg Jeugd en Jongerenwerk.
 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij het RMA Symposium Waardevol Bestuur in het kader van het vertrek van de voorzitter van de Rekenkamercommissie de heer de R.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Boomgaars een paar bezoeken gebracht aan horecagelegenheden in onze gemeente.
 • Burgemeester Langenacker heeft een 60-jarig bruidspaar bezocht in het Theresiahuis.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het operationeel overleg Politie.
 • Wethouder Korrel heeft het BO Adviesraad Sociaal Domein voorgezeten.
 • Wethouder Korrel heeft het BO met de ZHGA (Zonnehuisgroep Amstelland) bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft een inwoner gesproken tijdens het wethoudersspreekuur.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over glasvezel in de gemeente.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de Webinar van het Regionaal Energieloket over de collectieve inkoop van isolerend glas.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het digitale energiebesparingsberaad.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over GFT-bakken voor de hoogbouw.
 • Wethouder Boomgaars was namens de Amstelland-gemeenten aanwezig bij de stuurgroep RES.
 • Wethouder Boomgaars en wethouder Jansen waren aanwezig bij het bestuurlijk overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.
 • Wethouder Jansen heeft een halfjaarlijks overleg voorgezeten met het jeugd en jongerenwerk van Coherente.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij het portefeuillehouders overleg van Amsterdam – Amstelland over Jeugdhulp.

Ouderkerk aan de Amstel, 02 februari 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker