b&w besluitenlijst 23 november 2021

Aanwezig (digitaal):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft als voorzitter het overleg geleid van de stichting Erfgoed Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft de beheercommissie bevolkingszorg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg bijgewoond over Corona.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de (nieuwe) directeur van Zuidoost City, S. Bosnië.
 • Burgemeester Langenacker heeft Sinterklaas mogen vergezellen in Duivendrecht bij een koetstocht door het dorp Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft afscheid genomen van het ‘oude’ Sinterklaas Comité van de dames A. en L. Klopping na 65 jaar de intocht te hebben georganiseerd.
 • Burgemeester Langenacker was digitaal aanwezig bij het politie-overleg.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio AA.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij Regionaal Bestuurlijk Overleg.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een presentatie aan de huurders/gebruikers van Bindelwijk over ruimtelijke studies van het haalbaarheidsonderzoek van twee scholen onder 1 dak.
 • Wethouder De Reijke heeft het jaarlijkse tripartite bestuurlijk overleg gehad met Eigen Haard en de huurdersvereniging.
 • Wethouder De Reijke heeft het bestuurlijk overleg RAP-regio bijgewoond over de nieuwe woonruimteverdeling.
 • Wethouder De Reijke is op audiëntie geweest bij Sinterklaas in Duivendrecht.
 • Wethouder Korrel heeft de online seminar van de VNG over verkeersveiligheid bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft met Coherente gesproken over het project Prettig Langer Thuis.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met woonbootbewoners in het kader van de voortgang van het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart.
 • Wethouder Boomgaars heeft cursisten van de Wethoudersvereniging welkom geheten die op het gemeentehuis van Ouder-Amstel de cursus bestuurlijk leiderschap volgen.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bestuurlijk overleg gehad met de wethouders duurzaamheid van de Amstellandgemeenten.
 • Wethouder Boomgaars heeft een overleg gehad met de ontwikkelaars van PGZ in het kader van de voortgang van hun project.
 • Wethouder Jansen was samen met Wethouder Boomgaars aanwezig bij het bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam over De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel.
 • Wethouder Jansen aanwezig bij een bijeenkomst van de bestuurlijke regio Schiphol.

Ouderkerk aan de Amstel, 24 november 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud
de burgemeester,
J. Langenacker