b&w besluitenlijst 23 maart 2021

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een RBT/BAO-overleg bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
 • Burgemeester heeft een aantal wandelingen met diverse inwoners gemaakt. 
 • Burgemeester heeft tijdens de verkiezingen op 17 maart alle stembureaus bezocht binnen de gemeente Ouder-Amstel.
 • Burgemeester heeft digitaal als toehoorder een bijeenkomst van het Centrumplan beluisterd.
 • Burgemeester en wethouder Korrel hebben digitaal met Coherente een gesprek gevoerd over betekenis coronatijd voor Coherente.
 • Burgemeester heeft meegewerkt aan filmopnames voor het nieuwe wandelnetwerk Amstelland.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het wethoudersspreekuur met diverse inwoners gesproken inzake plannen Rijksstraatweg.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens de verkiezingen op 17 maart zitting genomen op het stembureau in het gemeentehuis.
 • Wethouder De Reijke heeft met een vertegenwoordiger van Eigen Haard de Jeu de Boulesbaan bij de Rembrandt van Rijn flats (naast Axel Koenders Fitpark) geopend.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de centrale telling stemmen op 18 maart.
 • Wethouder De Reijke heeft een digitaal gesprek gevoerd met Jamm FM over een eventuele radiocolumn voor politieke partijen voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Wethouder Korrel heeft op 17 maart zitting genomen bij het briefstemmen in het gemeentehuis.
 • Wethouder Korrel en wethouder Jansen hebben digitaal een bijeenkomst van de Klankbordgroep Centrumplan bijgewoond over het concept schetsontwerp.
 • Wethouder Korrel heeft luisteraars van het digitale Symposium Smart Thursday toegesproken wat Breikers kan betekenen voor gemeenten.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal met team OR&S Centrumplan een online bijeenkomst bijgewoond over de afronding en presentatie van het schetsontwerp van Delva.
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over onder andere zonnepanelen.
 • Wethouder Boomgaars heeft als bestuurslid digitaal een heidag van de wethoudersvereniging bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft meegewerkt aan een filmopname start bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Persgroep.
 • Wethouder Boomgaars heeft de feestelijke aftrap start bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Persgroep bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een online network council meeting van de Amsterdam Economic Board bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft online met collegae wethouders van omliggende gemeenten een stuurgroepoverleg Transitievisie Warmte bijgewoond.
 • Wethouders Boomgaars en Jansen hebben digitaal een bestuurlijk overleg met Amsterdam bijgewoond inzake De Nieuwe Kern /Werkstad OverAmstel.
 • Wethouder Boomgaars heeft aan de landelijke opschoondag in Duivendrecht deelgenomen. De opschoondag in Duivendrecht werd georganiseerd door de huismeester van Eigen Haard en de Stichting Vrienden van Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft meerdere kennismakingsgesprekken met fractievoorzitters gevoerd.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal een bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam gevoerd over DNK en bond volkstuinders.

Ouderkerk aan de Amstel, 24 maart 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud, de burgemeester, J. Langenacker