b&w besluitenlijst 17 augustus 2021

Aanwezig (fysiek):

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer S. van Donkelaar, mevrouw K. Haitjema, mevrouw T. Ruijs.

Project in het college: DNK zienswijzen structuurvisie/ MER + update flexwonen

Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning aan de Waver 13 als plattelandswoning

Op 14 maart 2021 heeft de gemeente Ouder-Amstel een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het omzetten van een agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning aan de Waver 13.

Besluit

 • In principe in te stemmen met het wijzigen van het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Waver 13 in afwijking van de Beheersverordening "De Ronde Hoep"; 
 • De raad voor te stellen hiervoor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen; 
 • Na afgifte van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen de planologische procedure te starten.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker heeft een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester heeft een stuurgroep voorgezeten van de Risk Factory.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het RBT van de Veiligheidsregio.
 • Burgemeester Langenacker heeft overleg gehad met de politie.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens de herdenking in Amstelveen voor gevallenen en (oorlogs-)slachtoffers in Nederlands-Indië een krans gelegd namens de gemeente Ouder-Amstel.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met de Jeu de Boules vereniging uit Duivendrecht over de faciliteiten.
 • Wethouder Korrel heeft (op 1 juli) (digitaal) het Dorpenfestival bijgewoond, georganiseerd vanuit het InterBestuurlijk Programma.
 • Wethouder Korrel heeft (op 4 augustus) de uitbreiding van de fietsenstalling station Duivendrecht in gebruik genomen.
 • Wethouder Korrel heeft (op 5 augustus) met adviesbureau ANDC gesproken over de gedragsinterventie voor wielrenners in de Rondehoep.
 • Wethouder Jansen heeft werkbezoeken gebracht aan Beth Haim,de poffertjeskraam op het Kampje, boerderij Polderzicht en De Stichting vrienden van het Pontje.
 • Wethouder Jansen heeft samen met oud-wethouder van der Weele de Jop (Jongeren Ontmoeting Plek) in Ouderkerk geopend.
 • Wethouder Jansen heeft met de jongerenwerker in Ouderkerk een rondje door het dorp gefietst en de sportmiddag in het Willem Alexanderpark bezocht.

Ouderkerk aan de Amstel, 18 augustus 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker