b&w besluitenlijst 05 oktober 2021

Aanwezig:
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Verkoop percelen Parnassiaveld te Duivendrecht.

In Duivendrecht zijn percelen gelegen rondom de appartementencomplexen aan Parnassiaveld, welke in gemeentelijk eigendom zijn en worden verkocht aan de eigenaar van de appartementencomplexen. De door de gemeente afgesloten huurovereenkomsten met de betreffende huurders, worden door de koper overgenomen en voortgezet.

Besluit 

 • Over te gaan tot verkoop van percelen te Parnassiaveld te Duivendrecht, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel gedeeltelijk sectie B, nummer 4861 van ca. 1438 m2 voor een koopsom van €359.500,- k.k.;
 • Akkoord te gaan met de concept koopovereenkomst; 
 • Ingevolge artikel 171 Gemeentewet de burgemeester, mw. J. Langenacker, de koopovereenkomst te laten ondertekenen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft haar felicitaties gebracht aan twee 50- jarige bruidsparen. 
 • Burgemeester Langenacker heeft een officieel bezoek gebracht aan de Karssenhof.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de netwerkborrel Zuidoost bij het Office Centre op het ABP.
 • Burgemeester Langenacker heeft een cursus gevolgd van het Genootschap over snellezen, braintraining en geheugentraining.
 • Burgemeester Langenacker heeft haar functioneringsgesprek met een afvaardiging van de gemeenteraad gevoerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft de stuurgroep Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie voorgezeten.
 • Wethouder De Reijke is op bezoek geweest bij een 72-jarig huwelijkspaar om hen te feliciteren namens het gemeentebestuur.
 • Wethouder De Reijke heeft het congres Public Finance bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het kwartaaloverleg Aanpak Eenzaamheid met Coherente bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft in Rotterdam de openingsbijeenkomst Week tegen Eenzaamheid bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan het (digitaal) bestuurlijk overleg MOBW Amsterdam-Amstelland.
 • Wethouder Korrel heeft op uitnodiging van de provincie etappe 14 gewandeld van het Noord-Hollandpad.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het portefeuillehoudersoverleg economie van wethouders in de Amstelland-Meerlandenregio.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met het projectbureau herstructurering bedrijventerreinen in het kader van ondersteuning die zij leveren aan ondernemers in Ouder-Amstel voor wat betreft energiebesparing.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met gemeentelijke handhavers in het kader van diftar.
 • Wethouder Jansen heeft een bijeenkomst bijgewoond van de MRA over toerisme.
 • Wethouder Jansen heeft een vrijwilliger bedankt voor de inzet voor zijn jarenlange inzet bij monumentendagen in Ouderkerk a/d Amstel.
 • Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met de directeur bestuurder van Amstelwijs.

Ouderkerk aan de Amstel, 06 oktober 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker