b&w besluitenlijst 1 september 2020

01 september 2020 (09.30 –14.00 uur)

Aanwezig fysiek:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Vaststellen profiel werving gemeentesecretaris.

Voor het invullen van de functie van gemeentesecretaris is het noodzakelijk een profiel vast te stellen. Dit profiel wordt gebruikt voor de advertentie en is daar-naast leidraad bij de te voeren selectiegesprekken. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht op het profiel. De aandachtspunten van de ondernemingsraad zijn verwerkt. Als onderbouwing en verdere specificatie van de verwachtingen van de nieuwe gemeentesecretaris is een “opdracht voor de gemeentesecretaris ”opgesteld. Deze wordt in de selectieprocedure gebruikt voor de ge-sprekken die met de “laatste” kandidaten worden gevoerd. Daarna is de opdracht het startdocument voor de benoemde gemeentesecretaris om zijn/haar werkzaamheden op te pakken.

Besluit

 1. Profiel nieuwe gemeentesecretaris vast te stellen en de werving op te starten.
 2. De opdracht voor de te werven, nieuwe gemeentesecretaris vast te stellen en te gebruiken voor de kandidaten die t.z.t. op gesprek komen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een gesprek gevoerd met Sinterklaas comité uit Duivendrecht. Net als voor Ouderkerk aan de Amstel is besloten de intocht in Duivendrecht dit jaar niet door te laten gaan.
 • Burgemeester heeft een gesprek gevoerd met een horecaondernemer inzake het voldoen aan de richtlijnen die gelden vanwege Corona.
 • Burgemeester heeft samen met wethouder Korrel deelgenomen aan het periodiek overleg met de Adviesraad Sociaal Domein (live).
 • Wethouder Korrel en wethouder Boomgaars hebben een interview gegeven aan Sweco in het kader van het onderzoek naar nut en noodzaak van een milieuzone;
 • Wethouder Boomgaars heeft één van de vier inloopbijeenkomsten voor de herinrichting van de Koninginnebuurt bezocht.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven aan de rekenkamer  die belast is met een onderzoek naar het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
 • Wethouder Van der Weele heeft de afscheidsreceptie van M. Verkuijlen, directeur bestuur onderwijsgroep Amstelland bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een gesprek gevoerd met de directeur van de Jan Hekmanschool en locatiemanager en oudervertegenwoordiging van Ons Tweede Thuis over plannen Parochietuin.
 • Wethouder De Reijke heeft samen met wethouder Van der Weele deelgenomen aan het portefeuillehouders overleg van AM Ruimte inzake de verstedelijkingsstrategie.

Ouderkerk aan de Amstel, 02 september 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker