b&w besluitenlijst 16 juni 2020

16 juni 2020 (09.30 –12.30 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door:
De heer O. Paans en de heer M. Kooymans

Project in het college: Duo+

Wederzijdse informatie/Rondvraag

  • Wethouder Boomgaars heeft de bijeenkomst van de wethouders Vereniging inzake RES deelgenomen.
  • Wethouder Boomgaars heeft een sessie Duurzaamheid van de MRA bijgewoond.
  • Wethouder Korrel heeft een extra wethoudersspreekuur voor 70+ in  het kader van Corona gehouden. 
  • Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd inzake de overlap tussen visie Urbanusgronden en de visie drie percelen Ouderkerk (waaronder de Brandweerkazerne).
  • Wethouder de Reijke heeft overleg gehad met een inwoner inzake de mogelijkheden wel/niet bewonen schuur.
  • Wethouder de Reijke heeft overleg gehad met een inwoner inzake een advies van de commissie Welstand.
  • Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met bestuurder Florente en directeur Grote Beer.
  • Wethouder Van der Weele heeft deelgenomen aan de RegiegroepMRA.

NB: bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 17 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker