b&w besluitenlijst 14 januari 2020

14 januari 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
H.J. Kempers, loco secretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door De heer M. Broekhuis, mevrouw R. Peet

Afwezig
L.J. Heijlman, secretaris

Agendapunten

Project in het college: Maatschappelijke voorzieningen 

Wederzijdse informatie/Rondvraag

  • Burgemeester wethouders Korrel en de Reijke hebben de Nieuwjaarsreceptie GVO bij Coherente bezocht.
  • Wethouders Boomgaars, Korrel, De Reijke en Van der Weele hebben de Nieuwjaarsbijeenkomst Provinciaal Bestuur van Noord-Holland bezocht.
  • Wethouder Korrel heeft het Bestuurlijk overleg Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen in Amstelveen bijgewoond.
  • Wethouder Korrel heeft namens wethouder Van der Weele de officiële kick-off start bouw Coronel Paviljoen (entreepaviljoen bij Beth Haim) bij-gewoond.
  • Burgemeester heeft de Nieuwjaarsreceptie Politie Diemen/Ouder-Amstel bezocht.
  • Burgemeester heeft overleg gevoerd inzake Ode aan het Landschap m.b.t. de Amstellanddag 2021.
  • Burgemeester tijdens de Naturalisatiebijeenkomst vier nieuwe Nederlanders welkom geheten.
  • Wethouder De Reijke en wethouder Boomgaars hebben het Nieuwjaarsdiner OVOA bijgewoond.
  • Wethouder Van der Weele heeft een bestuursvergadering Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 15 januari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de loco secretaris, H.J. Kempers