b&w besluitenlijst 09 juni 2020

09 juni 2020 (09.30 –12.30 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door:
Mw W. Meijer en de heer P. Oussoren    

Project in het college: Centrumplan

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester Langenacker heeft het DB DUO+ voorgezeten.
 • Burgemeester heeft een RBT-overleg bijgewoond inzake actuele ontwikkelingen in de Coronacrisis.
 • Burgemeester heeft met de BOA een rondgang langs diverse horeca zaken in Ouder-Amstel gemaakt.
 • Burgemeester heeft overleg gehad met inwoner inzake overlast Venserpark.
 • Wethouder Korrel heeft een interview weekblad Ouder-Amstel gegeven over het proces Verbreding A9.
 • Wethouder Korrel heeft een bijeenkomst met BIZ bijgewoond inzake het Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft een kort bijdrage geleverd aan filmpje in het kader van de “sleuteloverdracht” beheer van de A9 door Rijkswater-staat en aannemer VeenIX.
 • Wethouder Korrel heet met Bureau D&B gesproken over mogelijke interventies wielrennersaanpak.
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan het Portefeuillehoudersoverleg AM Economie
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan een bestuursvergadering AM Match.
 • Wethouder Boomgaars heeft gesproken met een ondernemer over de gevolgen van de Coronacrisis.
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan de Info-sessie MRA voor raadsleden.
 • Wethouder De Reijke heeft gesproken met een omwonende van het manegeterrein. 
 • Wethouder De Reijke heeft deelgenomen aan het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg bijgewoond met bestuur Amstel-bad. 
 • Wethouder de Reijke is door de rechtbank beëdigd als Babs.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gehad met winkeliers inzake het Centrumplan.
 • Wethouder Van der Weele heeft deelgenomen aan het regionaal AM overleg en het bovenregionaal overleg Portefeuillehouders Jeugdzorg.
 • Wethouder van der Weele heeft het raadsledenplatform bijgewoond.
 • Wethouder van der Weele heeft overleg gehad met de bestuurders van het basisonderwijs en de kinderopvang inzake opgelopen achterstanden door de Coronacrisis.
 • Wethouder Van der Weele heeft deelgenomen aan een participatie bijeenkomst thema Groen voor het project De Nieuwe Kern.
 • Wethouder van der Weele heeft deelgenomen aan de regiegroep AM ter voorbereiding van de regiegroep MRA.

Ouderkerk aan de Amstel, 10 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker