b&w besluitenlijst 07 januari 2020

7 januari 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • M.C. van der Weele, wethouder
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • L.J. Heijlman, secretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door Mevrouw K. Haitjema, mevrouw B. Lont.

Agendapunten 

Project in het college: DNK en Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 

Wederzijdse informatie/Rondvraag

  • Niet besproken.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 januari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman de burgemeester, J. Langenacker.