b&w besluitenlijst 03 november 2020

Aanwezig digitaal:

  • J. Langenacker, burgemeester
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • M.C. van der Weele, wethouder
  • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft een overleg gevoerd met het Kruidvat en de PLUS Supermarkt op het Dorpsplein.
•    Burgemeester en wethouder Boomgaars hebben een digitaal kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe directeur meldpunt discriminatie.
•    Burgemeester heeft een gesprek gevoerd met een inwoner over de Molenbuurt.
•    Burgemeester heeft in het kader van de Coronamaatregelen een gesprek met sportverenigingen gevoerd.
•    Wethouder De Reijke heeft overleg met de Provincie gevoerd inzake de begroting 2021.
•    Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd met bewoners/ insprekers van der Looskwartier inzake ruimtelijke plannen en verkeerssituatie.
•    Wethouder De Reijke heeft met het Amstelbad overleg gevoerd inzake vernieuwing contract.
•    Wethouder Korrel en Van der Weele hebben kennismakingsgesprekken gevoerd met verschillende stedenbouwkundige bureaus inzake het Centrumplan.
•    Wethouders Korrel en De Reijke hebben met bezorgde bewoners van de Theresiabuurt gesproken over de verkeerssituatie en parkeerdruk.
•    Wethouder Korrel en Van der Weele hebben met kerngroep Centrumplan het evaluatieproces bouwstenendocument Centrumplan afgerond.
•    Wethouder Boomgaars heeft een locatiebezoek gedaan inzake verkoop grond voor een trafostation.
•    Wethouder Boomgaars heeft de digitale MRA Duurzaamheidstop bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft een deel van het symposium Integrale aan pak Openbare Ruimte digitaal bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft digitaal de stuurgroep XXL over de Regionale Energietransitie bijgewoond.
•    Wethouder Van der Weele heeft een overleg gevoerd met de voorzitter college van rentmeesters Amstelkerk inzake verruiming activititeiten in het kerkgebouw.
•    Wethouder Van der Weele heeft een bijeenkomst in het kader van “De Jeugddag” digitaal bijgewoond.
•    Wethouder Van der Weele heeft een gesprek gevoerd met ouders van leerlingen van ’t Kofschip en Amstelschool inzake nieuwbouw.
    

Ouderkerk aan de Amstel, 04 november 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,

J. Langenacker