b&w besluitenlijst 01 december 2020

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris
 • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw M. Tilstra, mevrouw M. Koomen, de heer J. Muusze, de heer J. Merks

Project in het college: Transitievisie Warmte

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben bijeenkomst van het Cultuurnetwerk provincie Noord-Holland digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester, wethouder De Reijke hebben een bezoek gebracht aan ROBA Engineering.
 • Burgemeester heeft een digitale vergadering AB Groengebied bijgewoond.
 • Burgemeester, wethouders de Reijke, Korrel, Van der Weele en Boomgaars hebben digitaal de VNG Bestuurdersdag bijgewoond.
 • Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben de ingebruikname Coronelpaviljoen Beth Haim bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een online Webinar Pact voor Kindcentra bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal het Bestuurlijk Overleg Regio Schiphol bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een voorbereidingsoverleg gevoerd voor de VNHG-bijeenkomst in maart 2021.
 • Wethouder van der Weele heeft een videoboodschap opgenomen over de ingebruikname Coronelpaviljoen Beth Haim.
 • Wethouder Boomgaars heeft een digitaal overleg economische verkenningen MRA bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een Bestuurlijk Overleg restafval AEB bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft de digitale Algemene Ledenvergadering vande Wethoudersvereniging bijgewoond. 
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal deelgenomen aan het AM-duurzaamheidsoverleg.
 • Wethouder Boomgaars is aanwezig geweest bij de digitale VNG Commissie Participatie, Schuldhulp en Inburgering.
 • Wethouder Boomgaars heeft het Bestuurlijk Overleg water in de AGV-regio digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft met collega Amstelland-wethouders een wandeling gemaakt in Amstelveen in het kader van beschermd wonen (Team ED).
 • Wethouders Korrel en van der Weele hebben gesprekken gevoerd met het structuurteam Centrumplan.
 • Wethouders Korrel en Van der Weele hebben met de leden “keuze stedebouwkundig bureau Centrumplan” een keuze gemaakt voor een bureau.
 • Wethouder Korrel heeft met collegae wethouders Uithoorn en Diemen een filmfragment ingesproken voor de startbijeenkomst Hulp bij het Huishouden.
 • Wethouder Korrel heeft de digitale bijeenkomst Eén tegen Eenzaamheid mogen openen en bijgewoond.
 • Wethouder de Reijke heeft een overleg met LTO bijgewoond.
 • Wethouder de Reijke heeft digitaal het jaarcongres De Vernieuwde Stad bijgewoond.


    Ouderkerk aan de Amstel, 02 december 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris,


R. van Reijswoud    de burgemeester,


 J. Langenacker