Akkoordlijst 20 juni 2023

Besluit op bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 29-12-2022 inzake Woo-verzoek van 17-11-2022

Op 8 januari 2023 is het bezwaarschrift van de heer D. (hierna: “bezwaarmaker”) tegen het besluit van 29 december 2022, inhoudende een beslissing op basis van de Wet open overheid (hierna: “Woo”) om een aantal documenten met betrekking tot de toepassing van de kruimelgevallenregeling ter zake de uitbreiding van de Jumbo supermarkt gedeeltelijk te openbaren (hierna: “het bestreden besluit”) ontvangen. Op 25 april 2023 is het bezwaarschrift behandeld op de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). De bezwaarmaker is in de gelegenheid gesteld om de bezwaren mondeling toe te lichten en heeft gebruikgemaakt van deze gelegenheid. Namens het college is het bestreden besluit mondeling toegelicht. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt. Op 3 mei 2023 is namens het college een schriftelijke aanvullende opheldering gegeven omtrent de ‘zoekslag’. Bezwaarmaker heeft hier 7 mei 2023 op gereageerd. Op 22 mei 2023 heeft de commissie een advies uitgebracht.

Besluit 

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 
  2. Het bestreden besluit van 29 december 2022 in stand te laten onder aanvulling van de motivering.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 20 juni 2023

de secretaris, 
R. van Reijswoud