Akkoordlijst 14 maart 2023

Aankoop strook grond Hogerlustlaan 9 te Ouderkerk aan de Amstel

Een perceel van ca. 2,7 m2 gelegen aan de voorzijde van de woning Hogerlustlaan 9 te Ouderkerk aan de Amstel te kopen door de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. De strook grond is benodigd om het nieuwe wegontwerp van de Hogerlustlaan, als onderdeel van het project Koninginnenbuurt, te kunnen realiseren. De kosten voor het terugkopen van de strook ten laste laten komen van het uitvoeringsbudget wegen FCL 720113/ ECL 432000.

Besluit 

Grond aan te kopen (ca. 2,7 m2) aan de voorzijde van de woning aan de Hogerlustlaan 9 te Ouderkerk aan de Amstel. 

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 14 maart 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud