Akkoordlijst 11 april 2023

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023

Artikel 4:2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2023 geeft aan dat het college per kalenderjaar collectieve festiviteiten kan aanwijzen waarop de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet gelden. 

Het ten gehore brengen van muziek, waarbij een hogere geluidsnorm (max. 80 dB(A) is toegestaan op de volgende dagen: 

 • Zondag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur; 
 • Vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 00.30 uur; 
 • Feestdagen waarbij de volgende dag een gewone werkdag is tot uiterlijk 23.00 uur; 
 • Zondag en/of feestdagen waarbij de volgende dag geen werkdag is tot uiterlijk 00.30 uur. 

Voor de Oranjefeestweek zijn de begin- en eindtijden als volgt: 

 • Dinsdag 25 april van 17.00 tot uiterlijk 23.00 uur; 
 • Woensdag 26 april van 14.00 tot 00.30 uur; 
 • Donderdag 27 april van 10.30 tot 23.00 uur; 
 • Vrijdag 28 april van 14.00 tot 00.30 uur; 
 • Zaterdag 29 april van 14.00 tot 23.00 uur. 

Na genoemde tijdstippen dient het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm. 
Tijdens de festiviteiten moeten horeca-inrichtingen er wel voor zorgen dat ze alles doen hetgeen redelijkerwijs van hen gevergd kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horeca-inrichting en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden.

Besluit 

Uw college wordt geadviseerd, conform artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende dagen in 2023 aan te wijzen als collectieve festiviteiten. 

 • De Oranjefeestweek in Ouderkerk aan de Amstel, 25 april tot en met 29 april 2023; 
 • Oudjaarsnacht, nacht van 31 december 2023 overgaand in dag van 1 januari 2024.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 11 april 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud