Akkoordlijst 09 mei 2023

Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Entrada

De afsprakenbrief die in 2021 ondertekend is door Ouder-Amstel en Life over de ontwikkeling van Entrada is verlopen met het vaststellen van de stedenbouwkundige visie op 23 februari 2023. Het is dus gewenst nieuwe afspraken vast te leggen over de te maken planproducten (stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, concept ontwerp bestemmingsplan en anterieure overeenkomst) en het verhalen van de gemeentelijke plankosten. Overgelegde overeenkomst voorziet in deze afspraken.

Besluit 

  • Samenwerkingsovereenkomst met Life Europe (I Love Entrada B.V.) voor de ontwikkeling van Entrada te tekenen; 
  • De burgemeester machtigt portefeuillehouder V. Frequin om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 09 mei 2023

de secretaris, 


R. van Reijswoud