Akkoordlijst 04 april 2023

Tarieven losse verhuur Bindelwijk, Dorpshuis en Wilhelminalaan

Elk jaar worden de tarieven voor de losse verhuur van ruimtes in de Bindelwijk en het Dorpshuis opnieuw vastgesteld. Sinds 2022 hoort daar ook het gebouw aan de Wilhelminalaan bij. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex. Deze bedraagt 8% voor de maand februari 2023. Omdat er in het seizoen 2022-2023 een indexering van 9,7% is toegepast, wil de gemeente de sportverenigingen dit jaar tegemoetkomen door een maximale indexering van 5% toe te passen.

Besluit 

De tarieven voor de losse verhuur in de Bindelwijk, Dorpshuis en Wilhelminalaan voor het seizoen 2023-2024 (zie overgelegde bijlage 1) vast te stellen.

Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2022

Ieder jaar voeren gemeenten de Zelfevaluatie BRP en Zelfevaluatie Reisdocumenten uit. Dit zijn verplichte onderzoeken om te controleren of de processen rondom de Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten aan de wettelijke eisen voldoen. Gemeente Ouder-Amstel scoort voor het onderzoek naar de BRP 97,3% en voor het onderzoek naar de reisdocumenten BRP 100,0%. Door vaststelling van (de uittreksels van) de resultaten van het onderzoek voldoet de gemeente aan de Wet Basisregistratie Personen (BRP) en de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN).

Besluit 

  1. De uitkomsten van de Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2022 vast te stellen. 
  2. De uittreksels Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2022 conform overgelegde bijlagen 2A en 2B vast te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 04 april 2023

de secretaris, 

R. van Reijswoud