Akkoordlijst 27 september 2022

Grondruil met Mobile Radio Networks Vehicle B.V. in verband met het vervangen van een zendmast

Mobile Radio Networks Vehicle B.V. (hierna: MRNV) gaat de zendmast aan de Ambachtenstraat vervangen. In verband daarmee wil MRNV grond aankopen en grond verkopen die niet meer in gebruik is. Omdat het aan te kopen en het te verkopen perceel nagenoeg even groot zijn, wordt gevraagd een grondruil aan te gaan.

Besluit 

Een grondruil aan te gaan met Mobile Radio Networks Vehicle B.V. in verband met het vervangen van een zendmast aan de Ambachtenstraat in Ouderkerk aan de Amstel.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 27 september 2022

de secretaris, 

R. van Reijswoud