Akkoordlijst 27 juni 2022

Vaststellen portefeuilleverdeling collegeperiode 2022 – 2026

Het college heeft de portefeuilleverdeling voor de komende bestuursperiode vastgesteld.

Besluit 

De portefeuilleverdeling vast te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 27 juni 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud