Akkoordlijst 24 mei 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, B. de J. (Abeelstraat, 1115 BE te Duivendrecht)

Bij besluit van 18 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022, is mevrouw B.de J. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 18 februari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 18 februari 2022, verzonden op 28 februari 2022, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 2 maart 2022 (ontvangen op 4 maart 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

  1. Het bezwaar van 2 maart 2022 (ontvangen op 4 maart 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
  2. De besluiten van 18 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten; 
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

  1. Het bezwaar van 2 maart 2022 (ontvangen op 4 maart 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. De besluiten van 18 februari 2022 (verzonden op 28 februari 2022) in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Verlenen van recht van opstal aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

In het kader van het vaststellingbesluit voor de Holendrechter- en Bullewijkerpolder wil het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een pomp met stuw plaatsen op terrein (sloot) dat deels eigendom is van de gemeente Ouder-Amstel. De pomp en stuw zijn bedoeld voor de waterhuishouding van het “landje van Geijsel”, en zal geplaatst worden in een dam aan de Amstelzijweg, schuin tegenover huisnummer 2/2A. Voorgesteld wordt aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een recht van opstal te verlenen voor deze voorziening.

Besluit 

Een recht van opstal te verlenen aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in verband met de plaatsing van een pomp en stuw aan de Amstelzijweg.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 24 mei 2022

de secretaris, R. van Reijswoud