Akkoordlijst 19 april 2022

Besluit op bezwaarschrift omgevingsvergunning nabij Buitensingel 6 Amsterdam-Duivendrecht

Op 18 oktober 2021 is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend aan het “Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam” (hierna: “vergunninghouder”) voor het aanleggen van een fietspad en watergang, en het oprichten van gronddepots, voor een periode tot 15 juli 2031, op de gronden kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie B, perceelnummer 3721, en gedeelten van sectie B, perceelnummers 3511, 4159 en 4749, nabij Buitensingel 6 in Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “bestreden besluit”). 

In april 2021 is reeds een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan verleend om de vestiging van het tijdelijk sportpark op deze locatie mogelijk te maken voor een periode van maximaal 10 jaar. De tijdelijkheid van het sportpark is juridisch geborgd in een anterieure overeenkomst en in deze omgevingsvergunning. 

Op 28 november 2021 is een bezwaarschrift ontvangen, van de heer J.B.C. van der Veer, namens tuinpark Nieuw Vredelust, tuinpark Ons Lustoord, tuinpark De Federatie en tuinpark Dijkzicht (hierna: “bezwaarmakers”), gericht tegen het bestreden besluit. Op 01 februari 2022 is het bezwaarschrift behandeld tijdens de online hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “commissie”). De bezwaarmakers hebben hun bezwaren toegelicht en namens het college is daar een reactie op gegeven. Op 14 maart 2022 heeft de commissie aan het college geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het verzoek aan het college is om dit advies over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit 

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel onverkort over te nemen.
  2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
  3. Bezwaarmaker en vergunninghouder schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 19 april 2022

de secretaris, R. van Reijswoud