Akkoordlijst 15 november 2022

Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2023

De gemeente hecht grote waarde aan een gezonde leef- en werkomgeving voor haar inwoners. Binnen het grondgebied van Ouder-Amstel bevinden zich allerlei snelwegen en provinciale wegen met veel verkeer. Daarnaast worden er diverse infrastructurele werken uitgevoerd. Dat vraagt om een vinger aan de pols. Met betrekking tot de luchtkwaliteit kan dat via het laten verrichten van luchtmetingen.

Besluit 

  1. De GGD Amsterdam/Team Luchtkwaliteit opdracht te verlenen voor het in 2023 verrichten van NO2-metingen op diverse plaatsen in de gemeente (cf. bijgevoegde offerte).
  2. De rapportage van de GGD omtrent de in 2022 uitgevoerde luchtmetingen (NO2/stikstofdioxide) verder af te wachten (deze komt medio maart 2023).

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 15 november 2022

de secretaris, 

R. van Reijswoud