Akkoordlijst 15 maart 2022

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking Y.A. (Waddenland, Duivendrecht)

Bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is mevrouw Y.A. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 6 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 10 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 17 december 2021 abusievelijk bezwaar ingediend bij de Rechtbank Amsterdam. Rechtbank Amsterdam heeft dit bezwaarschrift op 28 januari 2022 doorgestuurd naar de gemeente Ouder-Amstel (ontvangen op 31 januari 2022). 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 17 december 2021 (ontvangen op 31 januari 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 17 december 2021 (ontvangen op 31 januari 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 10 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, D.H.A. (Astronautenweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden, is de heer D.H.A. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 1 februari 2022 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 1 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

 1. Het bezwaar van 1 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, K.B.B. (Neptunus 30, Duivendrecht)

Bij besluit van 21 december 2021 is mevrouw KB.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 20 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 21 december 2021. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 1 februari 2022 (ontvangen op dezelfde datum) bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 1 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 21 december 2021 met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 1 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 21 december 2021, met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, I.R.D. (Neptunus 30, Duivendrecht)

Bij besluit van 21 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, is de heer A.I.E.G. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 20 december 2021 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 21 december 2021, eveneens op deze datum verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw I.R.D. (hierna: “bezwaarmaker”) op 31 januari 2022 bezwaar ingediend. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 31 januari 2022 niet-ontvankelijk te verklaren; 
 2. De besluiten van 21 december 2021 in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 31 januari 2022 niet-ontvankelijk te verklaren. 
 2. De besluiten van 21 december 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Onderwerp Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, W.M.M. (Koningin Julianalaan 23-27, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden, is de heer M.F.J. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 24 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 januari 2022, op 25 januari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft mevrouw W.M.M. (hierna: “bezwaarmaker”) op 30 januari 2022 namens belanghebbende bezwaar ingediend. Dit bezwaar bevatte een gebrek. Bij e-mail van 11 februari 2022 heeft bezwaarmaker dit gebrek hersteld. 
U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. Het bezwaar van 30 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten; 
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 30 januari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De besluiten van 24 januari 2022 (verzonden op 25 januari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Overeenkomst t.b.v. tijdelijke mupi ‘s (reclameborden) Holterbergweg

JCDecaux heeft 4 aanvragen gediend voor het plaatsen van in totaal 4 reclameborden/mupi’s aan de Holterbergweg. Aangezien de Holterbergweg in het plangebied van De Nieuwe Kern ligt, worden alleen tijdelijke vergunningen verleend, gekoppeld aan een overeenkomst om de tijdelijkheid te borgen. Zo worden conflicten met de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern voorkomen. Door ondertekening van de overeenkomst wordt vastgelegd dat de vergunningen voor de tijdelijke mupi’s voor een periode van maximaal 5 jaar worden verleend.

Besluit 

De overeenkomst te tekenen waarmee de tijdelijkheid van de 4 reclameborden langs de Holterbergweg wordt vastgelegd.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 15 maart 2022
de secretaris, R. van Reijswoud