Akkoordlijst 14 juni 2022

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

In de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verder te noemen: Ministerie van BZK) informeert BZK gemeenten over de verrekening van de neveninkomsten van politieke ambtsdragers over 2021. Het college heeft besloten om op basis van de gedane opgaven over 2021 de verrekenplicht niet toe te passen op mevrouw J. Langenacker (burgemeester) en dat de verrekenplicht niet van toepassing is op mevrouw C.C.M. Korrel-Wolvers (wethouder), mevrouw B.M. de Reijke (wethouder), mevrouw M.C. van der Weele (wethouder), de heer A.A.M. Boomgaars (wethouder) en de heer W. Jansen (wethouder).

Besluit 

Dat op basis van de gedane opgave van mevrouw J. Langenacker (burgemeester) er geen verrekening dient plaats te vinden; 
Dat de verrekening op basis van de gegeven antwoorden niet plaats hoeven te vinden op mevrouw C.C.M. Korrel-Wolvers (wethouder), mevrouw B.M. de Reijke (wethouder), mevrouw M.C. van der Weele (wethouder), de heer A.A.M. Boomgaars (wethouder) en de heer W. Jansen (wethouder).

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 14 juni 2022

de secretaris, 
R. van Reijswoud